Deju kopa „Gaida” iegūst ceļojošo Ziemassvētku kausu

10.12.2011.

10. decembrī Bauskas novada Īslīces Kultūras centrā norisinājās jauniešu deju kolektīvu konkurss ”Ziemassvētku kauss”.


Konkursā piedalījās 28 deju kolektīvi no visiem Latvijas novadiem. Kolektīviem bija jāsagatavo viena obligātā un divas izvēles dejas. Žūriju pārstāvēja Jānis Purviņš, VJIC vecākā referente dejas mākslas jautājumos Zanda Mūrniece un Rīgas kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma horeogrāfijas nodaļas eksperte Maruta Alpa.


Diplomu par 1. vietu un ceļojošo kausu šogad uz Preiļiem atveda deju kopas „Gaida” dejotāji. Arī savu simpātiju balvu Bauskas kultūras nams pasniedza mūsu dejotājiem.


Konkurss notiek jau vienpadsmito gadu, to rīko Bauskas Kultūras Centrs kopā  ar šī novada deju kolektīvu  virsvadītāju Jāni Purviņu. Konkursa mērķis – uzturēt un veicināt jauniešu deju kolektīvu dejošanas tradīcijas, kā arī noteikt labāko, saliedētāko, dejiskāko un sportiskāko jauniešu deju kolektīvu.


Paldies Preiļu novada Kultūras centram par sniegto materiālo atbalstu šim braucienam!Gaida Ivanova,
deju kopas „Gaida” vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.