Noslēgusies ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Saunas pagasta Prīkuļu ciemā

15.12.2011.

Preiļu novada Saunas pagasta Prīkuļos veiksmīgi realizēts ERAF projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”. Būvdarbi veikti Mehanizatoru ielā, Miera ielā, Zaļajā ielā, Skolas un Liepu ielā.


Projekta rezultātā Prīkuļu ciematā rekonstruēta ūdensapgādes urbuma aka, izbūvēts  jauns pašteces kanalizācijas tīkls un četras kanalizācijas sūkņu stacijas, esošo attīrīšanas iekārtu BIO 100 vietā izbūvētas  jaunas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 40 un iegādāts ģenerators.


Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins pastāstīja, ka gandrīz visas mājas  Mehanizatoru ielā jau pēc būvdarbu pabeigšanas ir pieslēgušās kanalizācijas tīkliem un jaunajam ūdensvadam. Nākošā gada laikā šīs iespējas izmantos arī citu ielu iedzīvotāji. Nākošgad paredzēts līdz 1. jūnijam pabeigt visus darbus, kas saistīti ar ceļu seguma atjaunošanu tajās vietās, kur noritēja rakšanas darbi.


2010. gada 11. oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011. Projekta kopējās izmaksas sastāda 378 221, 67 latus ar PVN 22 %. Pašvaldības ieguldījums projekta realizācijā ir PVN 22% un 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.


Būvdarbus veica apvienība „Krāslavas būve”, kurā ietilpa SIA „Leven”, SIA „Preiļu santehniķis” un SIA „Krāslavas ūdens”.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2011.