Veselības inspekcija pabeigusi ekspertīzi par zēna aprūpi Valsts sociālās aprūpes centrā „Kalkūni”

14.12.2011.

Veselības inspekcija ir pabeigusi ekspertīzi un administratīvo lietvedību par zēna aprūpi Valsts sociālās aprūpes centrā „Kalkūni”.


Ekspertīzē tika skatīta Valsts sociālās aprūpes centra „Kalkūni” sociālās aprūpes nodaļa un sociālās rehabilitācijas nodaļa, kurā ietilpst arī iemītnieku medicīniskā aprūpe, kā arī SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, kur zēnam tika sniegta medicīniskā palīdzība. Ekspertīzes laikā konstatēti organizatoriski trūkumi un nesaskaņotas darbības starp ārstniecības personām un sociālajiem darbiniekiem. Tomēr jāuzsver, ka iemesls nav kādas ārstniecības personas vai sociālā darbinieka neprofesionāla vai nolaidīga rīcība. Līdz ar to administratīvi sodītas divas ārstniecības personas ar 50 Ls un 100 Ls naudas sodu. Par ekspertīzē konstatēto informēta arī Labklājības ministrija.


Viena no būtiskākajām nepilnībām, kas konstatēta – valsts sociālās aprūpes centrā „Kalkūni” uz vietas nav atsevišķi nodalīta un Ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēta struktūrvienība, kas nodrošina veselības aprūpi un sevī ietvertu regulāru ārsta uzraudzību centra iemītniekiem. Centra iemītniekiem šī regulāri pieejamā ārsta uzraudzība ir nepieciešama, ņemot vērā, ka valsts sociālajā centrā uzturas cilvēki ar dažādiem ļoti nopietniem veselības traucējumiem, kas neatkarīgi no aprūpes progresē.


Lai risinātu šādus organizatoriskos jautājumus un izvērtētu iespējas valsts sociālās aprūpes centra struktūrvienību reģistrēt kā ārstniecības iestādi, Veselības inspekcija piedalās sarunās ar Labklājības ministriju.Veselības inspekcijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Madara Lao

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.