Cēsu ielas 9. nama iedzīvotāji savu namu sauc par Mājām

13.12.2011.

Daudzdzīvokļu namā Cēsu ielā 9 mājas apsaimniekošanas jautājumi tiek risināti ar Olgas Puncules uzņēmību. Iniciatīvu viņa uzņēmusies, jo saprot, ka daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošana nav iespējama bez pašu iedzīvotāju līdzdalības. O. Puncule savulaik strādājusi komunālajā jomā, tādēļ viņai risināmie jautājumi nav sveši.


Daudzdzīvokļu nams Cēsu ielā 9 celts pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem. Lai arī šajā laikā nopietni rekonstrukcijas darbi nav veikti, ēka joprojām atrodas diezgan labā tehniskā stāvoklī. Tas arī pašu iedzīvotāju nopelns – vairums mājas iemītnieku ir vecākās paaudzes cilvēki, kuri šajā ēkā dzīvo vairākus gadu desmitus, tādēļ radusies piederības sajūta savai dzīvesvietai, pret kuru viņi patiesi attiecas kā pret savām Mājām. Šāda attieksme ir pamats cieņai pret kopīpašumu un rada motivāciju būt ieinteresētiem sava nama apsaimniekošanā.


Šoruden ēkā veikti lielāki remontdarbi – iedzīvotāji savstarpēji vienojušies, ka par uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem kāpņu telpām beidzot nepieciešams veikt kosmētisko remontu, kas nebija darīts kopš mājas uzcelšanas brīža. Kāpņu telpas bija brūnos toņos un šķita tumšas un nemīlīgas, tāpēc tagad, kad tās kļuvušas gaišas un patīkamas, mierīgi zaļā tonī, iedzīvotāji nenožēlo savu izvēli veikt remontdarbus. Pirms kosmētiskā remonta kāpņu telpās ielikti PVC logi. O. Puncule no sirds teic paldies SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības darbu daļai un strādniekiem, kuri viņas vērtējumā strādāja ļoti akurāti un apzinīgi.


Tas, ka labi izdevies paveikt iecerēto, rada jaunus plānus. Ieejas durvis mājai jau nomainītas iepriekš, tagad iedzīvotāji plāno trotuāru remontu pie ēkas lieveņiem. Pēc pagājušās sniegiem bagātās ziemas nepieciešams veikt horizontālo notekcauruļu remontu, lai lietus ūdens nebojātu mājas apmetumu. Nākošvasar tiek plānots sakārtot arī ēkai piegulošo teritoriju, atbrīvojot to no sīkajiem krūmiem un iesējot zālāju.


O. Puncule uzsver, ka lielu pateicību un atzinību par savu darbu pelnījusi arī sētniece Lilija Aleksejeva. Šīs mājas teritoriju viņa kopj jau daudzus gadus, un iedzīvotāju vērtējumā to dara vienkārši perfekti. Mājas kāpņutelpas mazgā iedzīvotāji paši. Viņiem grūtības tas nesagādā, un neviens neizvairās no pienākumu pildīšanas. Vecākās paaudzes cilvēkiem vēl dzīvā atmiņā tas laiks, kad nebija sētnieka un apkārtni kopt un sniegu tīrīt vajadzēja pašiem.


O. Puncule ir pārliecinājusies, ka viņas ierosmes tiek uzklausītas. SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks ieklausās priekšlikumos un palīdz atrast optimālāko risinājumu.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 13.12.2011.