Biedrība `Preilēniešu nams` – Projekta `Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos Daugavpils ielā 72` ar identifikācijas Nr. BPN-2011/12, ERAF projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/10/08/124 ietvaros rīko iepirkumu

12.12.2011.

Biedrība „Preilēniešu nams”
Daugavpils ielā 72, Preiļi, LV-5301


Biedrība „Preilēniešu nams – Projekta `Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos Daugavpils ielā 72` ar identifikācijas Nr. BPN-2011/12, ERAF projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/10/08/124 ietvaros


1. Iepirkuma rīkotājs: biedrība ”Preilēniešu nams” reģ.nr. 40008149923, juridiskā adrese: Daugavpils iela 72, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Projekta „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Daugavpils ielā 72” ar identifikācijas NR.BPN-2011/12, saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Nolikums pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas  lapā sadaļā „NVO”, kā arī ar Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties uz vietas Daugavpils ielā 72 vai LIIA Pērses ielā 2, Rīgā.


Nolikums ar pielikumiem (pdf)

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011. gada 16. decembris plkst.17.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301, Preiļu Valsts ģimnāzijas kancelejā (204. kab., jaunā korpusa 2. stāvā) no plkst. 9:00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu biedrības „Preilēniešu nams” Valdes priekšsēdētājs Uldis Maskovskis  telefons 27540745  e-pasts uldis6@inbox.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.