Par iespēju saņemt pārtikas komplektus

06.12.2011.

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS
Reģistrācijas Nr.40008002279
Šarlotes ielā 1D, Rīgā, LV-1001, Latvija
tālr. 67336651, fakss 6 7336652, e-pasts:
secretariat@redcross.lv, www.redcross.lvAicinām izplatīt informāciju, ka personām ar trūcīgā izziņu un maznodrošinātās personas izziņu (maznodrošinātās personas, personas ar medicīnas atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 150 latu) ir iespējams SAŅEMT atbalstu no Eiropas Savienības pārtika komplektu veidā vienreiz mēnesī.


Pārtikas komplekta saturs:
Miežu putraimi – 1,0 kg
Kviešu milti –  1,0 kg
Četrgraudu pārslas – 1,0 kg
Auzu pārslas – 0,5 kg.


Aicinām visus, kam ir attiecīgs statuss nākt uz jebkuru no 383 izdales punktiem un saņemt pārtikas komplektus.


Punktu adreses pielikumā (XLS)  


Jautājumus un priekšlikumus, lūdzu, sūtiet elektroniski vai zvaniet
LSK EK Pārtikas komplektu programmas vadītājai
Edītei Maijai Ābelei, t.67686304, e-pasts:
edite.abele@redcross.lv vai arī LSK attiecīgās komitejas izpilddirektoram.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.