Preiļu Valsts ģimnāzijai – 15

19.11.2011.

19. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzija svinēja 15.dzimšanas dienu. Svētki sākās ar koncertu, veltītu ģimnāzijas viesiem un absolventiem, Preiļu Kultūras namā, kurā piedalījās ģimnāzijas jauktais koris, vokālais ansamblis, folkloras kopa ‘’Rūtoj’’ (vad. Ilze Rožinska), deju kopas ‘’Gaida’’ (vad. G.Ivanova), ‘’Dancari’’ (vad. I.Broka). Atraktīvu un interesantu pantonīmas priekšnesumu par dažādām profesijām, kādās varētu strādāt ģimnāzisti,  bija sagatavojis 3.D kurss. Koncertā visiem bija iespēja ielūkoties ģimnāzijas foto arhīvā, kas atspoguļoja skolas daudzveidīgo darbību. Pa šiem gadiem ir izdarīts ļoti daudz. Preiļu Valsts ģimnāzija ir pierādījusi savu pastāvēšanu ar labiem un izciliem sasniegumiem mācību darbā, pašdarbībā, sportā, starptautiskajos projektos un citās aktivitātēs. Protams, liels prieks ir par 1389 absolventiem, no kuriem daudzi ieradās uz šiem svētkiem. Koncertā uz skatuves dziedam un dejojam varēja redzēt arī absolventus.


Svētku turpinājums, tikšanās ar skolotājiem notika ģimnāzijas telpās. Jolanta Ūzuliņa, 2007.gada ģimnāzijas absolvente, raksta: ’’Satikšanās Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās citiem bija sengaidīta, citiem ikdienišķa, bet kā vieniem, tā otriem tā bija saviļņojuma un prieka pilna. Sajūsmu radīja veco, labo kursa biedru satikšanās un dalīšanās atmiņās. Citu nevarēja nemaz atpazīt, bet cits nemaz nebija aizmirsts. Līksmība un patīkamo atmiņu plūsma saviļņoja visu ģimnāziju, un salidojums aizskrēja nemanāmā ātrumā.’’


Kopā būšanas mirkļi un svētki dod spēku turpmākajiem darbiem, iecerēm un sapņiem. Paldies visiem, kas bija šajā jaukajā pasākumā kopā ar Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvu!


Fotogalerija (PVĢ mājaslapā)


Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā


 

Pēdējās izmaiņas: 19.11.2011.