Andrejam Paulānam – 115

30.11.2011.

30. novembrī apritēja 115 gadi, kopš dzimis slavenais keramiķis un ievērojamais mākslas darbinieks Latvijā Andrejs Paulāns. Viņa vārdā nosaukta bijusī Parka iela, uz kuras atrodas daudzi pazīstami objekti, to skaitā arī mūsu Preiļu 2. vidusskola. Tāpēc mūsu skolas vēstures muzejā ir savākts un visiem apmeklētājiem pieejams bagātīgs materiāls par A.Paulānu. Katru gadu pulciņš, kas darbojas muzejā, noformē keramikas izstādi, organizē viktorīnas un tikšanās ar keramiķiem. Mūsu skolas skolēni ir uzrakstījuši daudz projektu par tēmu „Mana skolas iela”.


Šogad sakarā ar jubileju skolā starp 5. – 8. klasēm tika organizēta intelektuālā spēle „Andrejam Paulānam – 115”. Jāzeps Čerņavskis – cienījamais viesis, keramiķis, kā arī žūrijas komisijas loceklis, visus sirsnīgi sveica ar šo svarīgo notikumu Latgales keramikas vēsturē, pateicās skolas vadībai un skolēniem, ka neaizmirst šos slavenos keramikas meistarus, par skolēnu tuvināšanu šai mākslai. Klašu sagatavotību spēlei vērtēja Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša, lietišķās mākslas speciāliste Silvija Ivanovska, Preiļu 2. vidusskolas direktors Oļegs Hļebņikovs un skolas muzeja dibinātāja un vadītāja Valentīna Maksimova.


Gatavojoties spēlei, skolēni cītīgi apguva A.Paulāna biogrāfiju, īpaši viņa darbības īpatnības un meistarību, aktīvi apmeklēja keramikas muzeju Preiļos. Tāpēc spēles laikā visi parādīja labas zināšanas. Tomēr labākās zināšanas un radošo mājas darba izpildi parādīja 6. klases skolēni, iegūstot 1. vietu un sadalot to ar 7. klases skolēniem. Taču 7. klasei visvairāk paveicās ar „pārsteigumiem” – papildus ballēm, kuras pieskaitīja pie kopējā punktu skaita.


Viens no mājas darba uzdevumiem bija uzrakstīt novēlējumus A.Paulāna ielas iedzīvotājiem.


Daži no tiem:
*lai piedzimtu vēl kāds slavens cilvēks uz šīs ielas,
*novēlam Jums ilgus un gaišus dzīves gadus, būt draudzīgiem ar saviem kaimiņiem,
*dzīvojiet laimīgi, lai saule Jums vienmēr spīd un dvēsele priecājas.


Gribam teikt lielu paldies keramiķim Raivo Andersonam par piedāvātajiem keramikas izstrādājumiem, kurus saņēma balvās katra klase.


Vēstures un lietišķas mākslas muzeja darbinieki bija sagatavojuši spēli „Māla ceļš”, kuru prezentēja un uz laiku atstāja mūsu skolas muzejā. Skolēni brīvajā laikā ar lielāko prieku spēlē šo spēli un papildina savas zināšanas.


Aicinām līdz 20. Decembrim apmeklēt keramikas izstādi skolas muzejā, kur var apskatīt A.Paulāna, P.Čerņavska, J.Čerņavska, J.Caica, V.Ivanova darbus.
Preiļu 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā
R.Gavrilova


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.