Aktualitātes Sociālā dienesta darbā

12.12.2011.

Novembris aizvadīts sociālā darba zīmē ne vien tāpēc, ka novembra otrajā otrdienā – šogad 8. novembrī, tiek atzīmēta Starptautiskā sociālo darbinieku diena (pateicības vārdi tiem, kas šajā dienā izteica atzinību un lielu paldies par Preiļu novada Sociālā dienesta darbinieku ieguldījumu šī brīža sociālekonomiskās situācijas radīto seku mazināšanā novada iedzīvotāju dzīvē), bet arī tāpēc, ka ar lielu sparu darbu uzsācis Krīzes centrs. Tā darba pienākumos šobrīd ietilpst sarežģītu sociālo gadījumu risināšana un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana vairākiem nepilngadīgajiem, kuru bioloģiskajās ģimenēs diemžēl ir konstatēti attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī pieaugušajām personām, kuras saskārušās ar sarežģītām dzīves situācijām.


Novembrī turpinājusi pieaugt iedzīvotāju interese par iespēju saņemt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – to pieprasījušas 5 personas, kā jauni minētā pakalpojuma pieprasītāji reģistrēta persona ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī Černobiļas AES avārijas rezultātā cietusī persona. Pieļaujams, ka interese par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu varētu pieaugt arī turpmāk, jo nupat valdība pieņēmusi lēmumu 2012. gadā neturpināt segt veselības aprūpes pakalpojumu izdevumus no „sociālā spilvena” tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdz 120 vai 150 latiem, tos turpinot segt tikai trūcīgajām personām. Jāatzīst, ka arī novembrī iedzīvotāju interese par šīm izziņām saglabājusies iepriekšējo mēnešu līmenī – izsniegtas 10 izziņas personām (ģimenēm), kuru ienākumi ir līdz 120 latiem, un 7 izziņas personām (ģimenēm), kuru ienākumi ir līdz 150 latiem. Visi tie, kuriem izziņu derīguma termiņš beidzas kādā no nākošā gada mēnešiem, atvieglojumus diemžēl var saņemt vien līdz šī gada beigām.


Nedaudz atšķirīgāks nekā pārējos rudens mēnešos novembrī veidojies sociālās palīdzības pieprasījums – ja izvērtēto trūcīgo ģimeņu skaits nedaudz pieaudzis (novembrī atbilstība trūcīgas ģimenes statusam konstatēta 46 ģimenēm (kā pirmreizējie klienti reģistrētas 4 ģimenes), septembrī – 40, oktobrī – 39 ģimenēm), tad pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmēju skaits no 187 mājsaimniecībām oktobrī samazinājies līdz 176 mājsaimniecībām novembrī. Līdz ar to samazinājusies arī kopējā minētajam pabalstam izmaksājamā summa – novembrī tie ir nedaudz vairāk kā 10 tūkstoši, kas šogad ir otra zemākā summa aiz janvāra mēneša. Liela loma šādam iznākumam bijusi rūpīgai sociālā dienesta darbinieku sekošanai nozīmēto līdzdarbības pienākumu veikšanā. No nākoša gada līdzdarbības pienākumu pastiprināta izpilde atzīmēta arī kā viena no Labklājības ministrijas prioritātēm.


Iespējams tas, ka aizvadītais novembris bijis viens no siltākajiem pēdējo gadu laikā, nav ievērojami palielinājis pieprasījumu pēc mājokļa pabalsta – novembrī tas piešķirts 14 trūcīgo ģimeņu un 2 pensionāru/ invalīdu mājsaimniecībām. Šobrīd jau skaidri zināms, ka nākošajā gadā vien līdz maijam tiks kompensēti izdevumi 20 procentu apmērā no mēnesī izlietotajiem līdzekļiem mājokļa pabalsta izmaksai, kas, iespējams, radīs nepieciešamību pēc izmaiņām saistošajos noteikumos, ja pašvaldībai nebūs iespēja pabalstus piešķirt līdzšinējā apmērā.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2011.