Biedrība `Liepu iela 9` aicina piedalīties iepirkumā – „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9” ar identifikācijas Nr. BR-2011-9/3 ERAF

11.12.2011.

Biedrība `Liepu iela 9` aicina piedalīties iepirkumā – „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9” ar identifikācijas Nr. BR-2011-9/3 ERAF

1. 1.Finansējuma saņēmējs: Biedrība “Liepu iela 9”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: . 40008168977
Adrese: Liepu iela 9-36, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
Tālruņi: +371-65322585, 26674740 Fakss:
Kontaktpersona: Biedrības “Liepu iela 9” valdes priekšsēdētāja Lūcija Mūrniece, 26674740, 65322585, e-pasts: l55197@inbox.lv


2. Iepirkuma priekšmeta apraksts: „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9” ar identifikācijas Nr. BR-2011-9/3 ERAF. LIAA identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/08/236
 
3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Liepu iela 9, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 28/08/2012

4. Cenas veidošanās rādītāji: Viszemākā cena.

5. Prasības piedāvājuma noformējumam: atbilstoši Nolikumam

6. Piedāvājumi jāiesniedz: Liepu ielā 9-36, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
līdz 19/12/2011 plkst. 17:00 Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 17/02/2012


7. Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Liepu iela 9-36, Preiļi, Preiļu novads, vai elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā NVO no 13/12/2011 līdz 19/12/2011 no plkst. 11:00 līdz plkst. 17:00 vai valsts aģentūrā “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2, ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.

Nolikums ar pielikumiem (DOC)
1. pielikums – apjomi (XLS)


8. Citas ziņas:
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 12/12/2011
Ziņas sagatavoja: Biedrības “Liepu iela 9” valdes priekšsēdētāja Lūcija Mūrniece

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.