Preiļu novada iedzīvotāja Veronika Bluzma svin simto dzimšanas dienu

02.12.2011.

2. decembrī Preiļos savu 100. dzimšanas dienu svinēja Veronika Bluzma. Skaistajā jubilejā simtgadnieci sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Anspoks, domes deputāts, Sociālā dienesta sociālais darbinieks Lauris Pastars un Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle Veneranda Utināne. Pie jubilāres mūs viesmīlīgi sagaidīja viņas meita Anastasija Bluzma.
Jubilāre dzimusi 1911. gada 2. decembrī Aizkalnes pagasta Trešo Sparānu sādžā. Vecākiem – Sofijai un Donatam Sparāniem – ģimenē bija trīs meitas, un Veronika bija vecākā no māsām. Tēvam nācās dienēt septiņus gadus armijā, pēc tam sākās karš, un Veronikai ģimenē bija jāuzņemas galvenā palīga rūpes, darot darbus mājās un palīdzot pieskatīt arī jaunākās māsas. Visa bērnība pagāja lauku sētā, un darbs un atbildība veidoja Veronikas rakstura īpašības.
Abas Veronikas māsas jaunībā aizbrauca uz Rīgu, apprecējās, un arī tagad tur dzīvo, bet Veronika palika dzimtajās mājās.


Veronikas Bluzmas ģimenē izaudzināti pieci bērni – četras meitas un dēls. Aktīvo darba mūžu jubilāre aizvadījusi, strādājot kolhozos „Komjaunietis” un „Cīņa” – ir plūkti lini, vākts siens, ‘iznests’ arī fermu darba smagums un darīti dažādi citi darbi. Pietika laika palīdzēt arī māsām. Veronikas meita Anastasija pastāstīja, ka mamma  daudz spēka un laika veltījusi, audzinot vecākās māsas bērnus, jo mazbērni pārsvarā dzīvojuši pie vecvecākiem laukos.


Pieticis laika arī adīt, un tā jubilārei ir ļoti mīļa nodarbe, jo vēl pirms pieciem gadiem trīsdesmit pāri cimdu un zeķu ir nogādāti Preiļu novada sociālajā dienestā un Preiļu slimnīcā, ko kā labdarības dāvanu ir saņēmuši mazturīgie novada ļaudis. Jubilāre ada arī tagad, aizpildot ar savu mīļāko nodarbi domas, kamēr meita Anastasija veic savus kārtējos darbus, jo tagad Anastasija mammu ir paņēmusi savā aprūpē, un viņas kopā dzīvo Preiļos.


Veronikai Bluzmai vienmēr ir paticis dziedāt, un, ja dienas garumā būtu pietiekoši spēka, viņa dziedātu arī tagad. Tie visskaistākie brīži dzīvē ir bijuši saistīti ar tuviem cilvēkiem un ar dziesmu, kad uz lauku mājām Preiļu pagastā svētku reizēs sabrauca radi no Rīgas, visi mīļie bija kopā, skanēja dziesmas un tika šķetinātas atmiņas.


Tagad Veronikas Bluzmas dzimtas turpinātāju sarakstā ir arī deviņi mazbērni un astoņi mazmazbērni, kuri no vecmammas un vecvecmammas dzīves var smelties ilga mūža noslēpumu.


Vēlēsim arī mēs jubilārei turpmākajos gados veselību, optimismu un daudz spēka !


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.