Apstiprināts Preiļu novada Sociālā dienesta projekts

08.12.2011.


Decembra mēnesis, kā jau pirmssvētku laiks, atnācis ar priecīgu vēsti – apstiprināts aktivitātes “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrā uzsaukuma Preiļu novada Sociālā dienesta sagatavotais projekts „Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā” (Nr.1DP//1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/077). Vērtēšanas komisija projektam piešķīrusi 66 punktus (minimālais punktu skaits projekta apstiprināšanai bija 55 punkti).


Lai arī NVA Eiropas Sociālā fonda departamentā tikuši saņemti 198 projektu iesniegumi, kopumā atbalstīti 56 projekti – Latgales plānošanas reģionā no 29 iesniegtajiem atbalstīti 13 projekti, Preiļu novada Sociālā dienesta kā projekta īstenotāja projekts tai skaitā.


8. decembrī visi otrā uzsaukuma finansējuma saņēmēji tika aicināti uz semināru, kura laikā tika iepazīstināti ar projektu vērtēšanas rezultātiem, kā arī ar projekta uzsākšanas un īstenošanas nosacījumiem.


Plānots, ka projekts varētu tikt uzsākts 2012. gada aprīlī. Tā īstenošanas laiks – 15 mēneši, plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 71 693,38 LVL, kas 100% ES finansējums.


Šī gada 8. martā starp Nodarbinātības valsts aģentūru kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto sadarbības iestādi un Preiļu novada domi kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” īstenošanai Preiļu novadā, kurš šobrīd tiek īstenots jaunizveidotajā Krīzes centrā Jaunatnes ielā 1, Līčos, Preiļu pagastā.


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.