Paziņojums par rezultātu Iepirkuma priekšmets: „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 7.kārtas rekonstrukcijas” būvuzraudzība

10.07.2006.

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA „Preiļu saimnieks”, Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301 Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323

2. Iepirkuma priekšmets: „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 7.kārtas rekonstrukcijas” būvuzraudzība
                                                                                                                               
3. Saņemto piedāvājumu skaits: 1

4. Informācija par uzvarētāju Vladimirs Haritonovs, būvprakses sertifikāts Nr.50-2259

5. Līgumcena Ls 1200,00

6. Paziņojuma datums:  10.jūlijs 2006.gads

Pēdējās izmaiņas: 10.07.2006.