Iepirkuma priekšmets: „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 7.kārtas rekonstrukcijas” būvuzraudzība

30.06.2006.

1. Pasūtītājs SIA „Preiļu saimnieks” un maksātājs Preiļu novada dome.

2. Iepirkuma priekšmets: „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 7.kārtas rekonstrukcijas” būvuzraudzība
                                                                                                                               
3. Paredzamā līgumcena 1200,00 Ls

4. Paziņojuma datums:  30.jūnijs 2006.gads


 

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2006.