Dienvidlatgales MKPC nodaļas rīkots seminārs: Par uzņēmējdarbības vadību un menedžmentu lauku saimniecībās

14.12.2011.

Nosaukums: Uzņēmējdarbība meža un lauku īpašumu apsaimniekošanā, pieejamais atbalsts un nodokļi.


Norises vieta: Brīvības iela 7, Preiļi


Datums: 14.12.2011.


10.00-11.00 1.0 Aktualitātes grāmatvedībā un nodokļu politikā, kas attiecas uz lauku saimniecībām, t.sk.meža īpašniekiem. Maruta Plivda, speciāliste grāmatvedībā 


11.00-12.00 1.0 Mikrokreditēšanas un starta programmas topošajiem un esošajiem uzņēmējiem. Imants Akermans- kredītprojektu vadītājs Hipotēku bankas Rēzeknes filiāle 


12.00-12.15 0.25 Diskusijas pie kafijas tases Astrīda Rudzīte, MKPC Dienvidlatgales nodaļas mežs. konsultante 


12.15-13.00 0.75 Aktualitātes meža nozarē
Izmaiņas meža likumā Dienvidlatgales virsmežniecības Preiļu mežniecības mežziņa vietniece K.Stašulāne, Astrīda Rudzīte-MKPC 


13.00-15.00 2.0 Meža blakus produktu izmantošana uzņēmējdarbībā. (L. Ceriņas pieredze) Lidija Ceriņa 


15.00-16.00 1.0 Iegūto atziņu apkopojums, diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Maruta Plivda, speciāliste grāmatvedībā 


Kontaktinformācija pa tālruni 26410476 (Astrīda Rudzīte)


 

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2011.