Preiļos svin Starptautisko invalīdu dienu

01.12.2011.

1.decembrī Preiļu novada Sociālā dienesta zālē notika Starptautiskajai Invalīdu dienai veltīta pēcpusdiena, kurā piedalījās arī preilēniešu draugi jau vairāku gadu garumā – Dagdas novada invalīdu biedrības pārstāvji.


Pasākumu atklāja Preiļu novada Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Ināra Prudāne, sveicot visus klātesošos ar starptautiski atzītu svinamu dienu, kas atvēlēta visu invalīdu cilvēktiesību veicināšanai.


Pasākuma dalībniekus uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, atzinīgi novērtējot Preiļu puses iedzīvotāju – invalīdu un cilvēku ar īpašām vajadzībām – aktivitātes, kas neļauj palikt vieniem pašiem, bet rod iespējas sportot un pavadīt laiku kopā.


Preiļu novada Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne pateicās Inārai Prudānei par aktīvu darbu, saliedējot Preiļu novada invalīdus un organizējot biedrības darbu. Uz kopīgiem pasākumiem ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju un idejām izstāžu organizēšanai sociālā dienesta telpās invalīdus aicināja muzeja direktore Tekla Bekeša.


Klātesošos svētku dienā sveica Invalīdu biedrības pārstāvis Jānis Leitāns, savukārt Ināra Prudāne pateicās aktīvajiem biedrības sportistiem, jo tradicionālas ir invalīdu sporta spēles Preiļos, kurās parasti piedalās arī kaimiņu novadu pārstāvji. Paldies tika teikts biedrības atbalstītājiem – Stendera ziepju fabrikai, pateicību saņēma Lidija Švalbe un Marianna Stūriška par pašu gatavotajām dāvaniņām. 


Sirsnīgs un ļoti emocionāls bija koncerts, ar kuru Dagdas novada Invalīdu biedrības pārstāvji bija ieradušies priecēt preiliešus. Skanēja dziesmas un dzeja, redzējām dejas un nelielus teatralizētus uzvedumus. Daudziem koncerta skatītājiem acīs sariesās asaras, kad dejā griezās jauna sieviete un viņas partneris – jauneklis, kurš sēdēja ratiņkrēslā. Prieks bija skatīties uz cilvēkiem, kuriem sirdī ir tik daudz labestības, ka pietiek spēka pašiem priecāties par dzīvi un apveltīt ar mīlestību arī pārējos līdzcilvēkus.  


Visam pasākumam cauri vijās svarīga atziņa, ka pats lielākais brīnums uz zemes – tā ir katra cilvēka sirdī mītošā labestība. Sniegsim arī mēs to ikdienā cilvēkiem !


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2011.