Saunas pagasta Lielajos Anspokos atklāts krāsains bērnu rotaļu laukums

01.12.2011.

Parasti ir pierasts, ka pilsētās vai lielos ciematos, kur dzīvo daudz bērnu, tiek veidoti krāsaini rotaļu laukumi. Šoreiz ir divkāršs prieks, ka krāšņi rotaļu elementi ir atraduši savus draugus Preiļu novada Saunas pagasta Lielo Anspoku ciemā. „LEADER” programmas projekta ietvaros, pateicoties privātai Ilgas Zalānes iniciatīvai, ir izveidots bērnu rotaļu laukums. 1.decembrī svinīgā pasākumā tika kopā aicināti visi projekta realizētāji un atbalstītāji, lai pateiktu paldies ikvienam, kurš pielicis spēku un sirds siltumu krāsainā laukuma izveidošanā.


Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes deputāts Lauris Pastars, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins, biedrības „Tērcīte” pārstāve Linda Anspoka, pagasta iedzīvotāji un, protams, daudz bērnu. 


Projekta koordinatore Ilga Zalāne pastāstīja, ka bērnu rotaļu laukuma ierīkošana bija viņas bērnības sapnis, un tagad tas ir kļuvis par realitāti. Pašai Ilgai ģimenē arī ir bērniņš, tāpēc, pirms gada, kad viņš bija vēl pavisam mazs, jaunā māmiņa sāka domāt, kur bērns spēlēsies, kad paaugsies. Veidojot savu uzņēmējdarbību, kas saistīta ar dažādu laukumu segumu tirdzniecību, Ilga iepazinās ar biedrību „Tērcīte”, kas nodarbojas ar labdarību un strādā ar mērķi piesaistīt finansējumu jaunu rotaļu laukumu ierīkošanai. Tā ar biedrības atbalstu tika sameklēts nepieciešamais projekta līdzfinansējums 10% apmērā, bet pārējie līdzekļi tika piesaistīti ar biedrības „Preiļu rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta palīdzību, startējot LEADER projektā. Kopējais projekta finansējums sastāda pieci tūkstoši latu.


Projekts ir realizēts, lai būtu iespējas visiem ciemata bērniem kopā ar vecākiem vai vecvecākiem sanākt kopā, rotaļāties un atpūsties. Laukumā ir uzstādīti rotaļu elementi dažādu vecumu bērniem. pašiem mazākajiem ir smilšu kaste, slīdkalniņš, karuselis, šūpoles, skolas vecuma bērniem ir pieejams vingrošanas komplekts, kur var pakāpties, vingrot un mest bumbu.


Agrāk ciemā bija bibliotēka, pasta nodaļa, tagad nedarbojas neviena sabiedriskā iestāde, māmiņas brauc viena pie otras, lai varētu pārrunāt dažādas lietas un padalīties pieredzē. Tagad to varēs darīt, atnākot uz rotaļu laukumu. Iespējams, ka to izmantos arī netālā Prīkuļu ciema ģimenes ar bērniem. Nākotnē ir doma izveidot sabiedrisko centru un kopā svinēt ģimeņu un bērnu svētkus, lustēties Ziemassvētkos un citos pasākumos.


Pie rotaļu laukuma izveidošanas strādāja daudzi vietējie iedzīvotāji, tika sakopta teritorija un izzāģēti koki. Rotaļu elementus piegādāja SIA „PKSP Būve”, un visas konstrukcijas atbilst noteiktajām normām.


Atklāšanas pasākuma laikā Ilga Zalāne pateicās tēvam Broņislavam Zalānam par iznomāto zemes gabalu laukuma izveidei, mammai Annai Zalānei par atbalstu, kaimiņienei Teklai Romanovskai – trīs mazmeitiņu vecmāmiņai – par palīdzību laukuma iekārtošanā, Raimondam Rubinam, Lauku atbalsta dienestam, biedrībai „Preiļu rajona partnerība” un biedrībai „Tērcīte”.
Priekuļu pamatskolas bērnu pirmskolas grupiņa ar audzinātāju klātesošos sveica ar dziesmu, cienastā varēja nobaudīt Ilgas mammas ceptos pīrāgus, dzērveņu morsu, bet bērni varēja izbaudīt vēl joprojām silto rudenīgo laiku, spēlējoties rotaļu laukumā.


Ilgai Zalānei padomā jau vairāki citi projekti, viens no tiem ir saņēmis atbalstu un pavasarī tiks realizēts, bet ir svarīgi, lai dzimtu bērni, lai jaunās ģimenes saņemtu valsts atbalstu un lai ikviens meklētu idejas un tās realizētu dzīvē, jo tikai tie, kas neko nedara, saka, ka neko nav iespējams izdarīt.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2011.