Preiļu novada dome izsola atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma, kas sastāv no trim zemes gabaliem, nomas tiesības

20.12.2011.

Preiļu novada dome izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma, kas sastāv no trim zemes gabaliem ar kadastra Nr. 7658 003 0171 (44,8 ha platībā), kadastra Nr. 7644 003 0251 (4,3 ha platībā), kadastra Nr. 7601 007 0801 (47,5 ha platībā) nomas tiesības .


Izsoles objekts tiek nodots nomā ar mērķi – lauksaimnieciskā ražošana ar tiesībām būvēt siltumnīcas.


Izsoles reģistrācijas maksa Ls 10,00. Nodrošinājuma nauda – Ls 86,00


Izsoles sākuma cena Ls 860,00. Izsoles solis Ls 100,00.


Nomas tiesību izsole notiks 2011.gada 20.decembrī plkst. 15.00 Preiļu novada domes telpās Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Preiļu novada domes mājas lapā līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.11.00, Preiļu novada domē Raiņa bulvārī – 19, Preiļos (1.stāvā, kancelejā, 5.kabinets) darbdienās no pulksten 8:00 līdz 17:00 .


Pieteikums par piedalīšanos izsolē kopā ar norādītajiem dokumentiem iesniedzams Preiļu novada domē Raiņa bulvārī – 19, Preiļos (1.stāvā, kancelejā, 5.kabinets) no sludinājuma publicēšanas dienas mājas lapā www.preili.lv līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.11.00.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328, 28367578

Pēdējās izmaiņas: 20.12.2011.