PREIĻU novada BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRA jauniešu SASNIEGUMI KONKURSĀ „LIDICE 2011”

25.11.2011.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra audzēknis MAKSIMS ŽUKOVS (7 gadi) par savu radošo darbu „Mana tehnopasaule” ir saņēmis apbalvojumu 39.Starptautiskajā bērnu radošo mākslas darbu konkursā LIDICE 2011.


2011.gada 25.novembrī Arhitektu namā Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā rīkoja svinīgo pasākumu, kurā tika sveikti 39.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2011” laureāti. Klātesošos uzrunāja Čehijas Republikas vēstniecības 1.sekretārs P.Šustāks, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece A.Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja E.Aldermane. Svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā Maksimam Žukovam tika pasniegts Atzinības raksts.


Kopā ar Maksima vecākiem un skolotāju Kazimiru Anspaku mēs priecājamies par Maksima lielisko sasniegumu.


No 2011.gada maija līdz oktobra mēnesim Čehijas Republikas pilsētā Lidice bija skatāma 39.Starptautiskās bērnu mākslas konkursa „Lidice 2011” labāko darbu izstāde. Kopumā konkursam tika iesniegti 25 450 darbi no 66 pasaules valstīm. Starptautiskā žūrija piešķīra 1471 apbalvojumu, tai skaitā 212 medaļas. Latvijas jaunie mākslinieki saņēma 53 apbalvojumus – 42 atzinības rakstus un 11 medaļas „Lidices roze”, kas ir augstākais šī konkursa apbalvojums. Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune


Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301  **  e-pasts preilubjc@pvg.edu.lv  **  www.pbjc.edu.lv
Tālr.: 65381394; 29221574 (direktore Aija Caune), 65381395, 28641149 (direktora vietniece Aiga Budriķe)
tālr./fakss 65381397, 28641149 (lietvede Svetlana Jaudzema)
* Tehniskās jaunrades nodaļa Aglonas ielā 24, Preiļi, LV-5301, 65320011; 28362625 (izglītības  metodiķis Guntars Ormanis)


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.