Latvenergo sociālā atbalsta kampaņas otrais posms arī Preiļu novada Sociālajā dienestā

01.12.2011.

2009. gada nogalē uzsāktā AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņa, kuras ietvaros sociāli mazaizsargātajām ģimenēm tika izsniegtas dāvanu kartes (tās nomināls bija 500 kWh) guvusi lielu atsaucību iedzīvotāju vidū, tāpēc no 2012. gada 1. janvāra tiek uzsākts tās otrais posms.
 Kā informējusi Latvijas Pašvaldību savienība, šī gada 14. oktobrī ticis parakstīts līgums ar AS „Latvenergo”, kura mērķis ir turpināt aizsākto sociālā atbalsta kampaņu līdz 2013. gada 31. martam, paplašinot dāvanu kartes saņēmēju loku.


 No nākošā gada dāvanu karti, kuras vērtība ir Ls 53,70, varēs saņemt:


– trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecības (ja iepriekšējās kampaņas ietvaros šī mājsaimniecība ir saņēmusi tikai vienu karti);
– ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecības;
– mājsaimniecības, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurās dzīvo bērni;
– ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecības;
– daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam, kuram varēja pieteikties pavasara – vasaras mēnešos).


Pašvaldību interese par kampaņas otro posmu bijusi ļoti liela, un, pēc Latvijas Pašvaldību savienības sniegtās informācijas, pieprasītas vairāk kā 38 tūkstoši kartes. Arī Preiļu novada Sociālais dienests ir atsaucies aicinājumam sava novada iedzīvotājiem izsniegt kartes ar nākošo gadu un jau ir pieprasījis 240 dāvanu kartes.


Lai saņemtu elektrības norēķinu karti, jādodas uz Preiļu novada Sociālo dienestu, Aglonas ielā 1a, 1.stāvu, 2.kabinetu, pie klientu apkalpošanas operatora Marikas Teilānes, otrdienās un ceturtdienās plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-17.00, trešdienās plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-18.00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un AS „Latvenergo” līgumu. Ieteicams paņemt arī pēdējo apmaksāto elektroenerģijas norēķinu kvīti un vienu tukšu kvīti nākamajam maksājumam.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2011.