Plānotie mikrouzņēmumu nodokļa grozījumi neskars godprātīgos uzņēmējus

01.12.2011.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) uz sarunu aicināja Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta (VID), kā arī mikrouzņēmumu pārstāvjus, lai diskutētu par jaunajiem grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā par Iedzīvotāju ienākumu nodokli – par plānotajiem kontroles pasākumiem nodokļu režīma izmantošanā un piemērošanas kārtībā. LDDK no valsts atbildīgajām institūcijām guva apstiprinājumu, ka šie grozījumi skars tos, kas mikrouzņēmuma nodokļa režīmu izmanto neatbilstošiem mērķiem.


LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Mums visiem ir svarīgi saglabāt galveno mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīma ideju – veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un uzņēmējdarbības aktivitāti kopumā. Ieviešot jaunos grozījumus, ir jānodrošina samērības princips uzņēmumu kontrolēšanā, lai dažu negodīgu uzņēmēju dēļ neciestu godīgie. Uzņēmēji atbalsta kārtīgu un godprātīgu nodokļu maksāšanu, ja vien tie ir samaksājami un prognozējami. Mikrouzņēmumu nodokļa režīma ļaunprātīgā izmantošana norāda uz darbaspēka nodokļu augsto slogu uzņēmumiem.”


Kā diskusijas laikā norādīja Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore Ilze Beināre, tad sākotnēji, ieviešot šo nodokļa režīmu, divi galvenie mērķi bija iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku uzņēmējdarbībā, kā arī samazināt nelegālo uzņēmējdarbību, atvieglojot administratīvo un nodokļu slogu mazajiem uzņēmumiem. „Pētījumos par administratīvajiem šķēršļiem uzņēmējdarbībā kā vienu no galvenajām problēmām uzņēmēji joprojām norāda augstās nodokļu likmes,” skaidro I.Beināre.


Pēc Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas vairumā gadījumu, kad tiek veidoti mikrouzņēmumi, lai atsevišķiem uzņēmuma darbiniekiem samazinātu darbaspēka nodokļu maksājumus, tas tiek darīts piespiedu kārtā – attiecīgi, darbinieki tiek piespiesti dibināt mikrouzņēmumu, lai turpinātu līgumiskās attiecības ar darba devēju.


Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne: „Ieviešot papildu nodokļu pretizvairīšanās normas, tās netiks attiecinātas uz uzņēmumiem, kas šo nodokļa režīmu izmanto godprātīgi – paredzētie kritēriji ir noteikti tādi, kas salīdzinoši precīzi var identificēt izvairīšanos no nodokļiem un nevarētu tikt īstenoti nejaušā veidā.”


A.Kaļāne uzsvēra, ka tiks vērtēts, vai šis režīms tiek izmantots ļaunprātīgi – vai līgumisko attiecību rezultātā tiek pirkts darbaspēks, kas norāda uz darbaspēka nodokļu apiešanu, vai pakalpojums, kas pēc ekonomiskās būtības atbilst šim nodokļa režīmam.


VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Inese Bahanovska uzsvēra, ka sākotnēji tiks vērtētas mikrouzņēmumu iesniegtās deklarācijas un tajās atspoguļotie dati, pēc tam nepieciešamības gadījumā piesaistot atbildīgos nodokļu kontroles struktūrvienību darbiniekus.


I.Bahanovska papildus norādīja, ka, vērtējot mikrouzņēmumu deklarācijas, vērā tiks ņemts tas, vai kļūdaini iesniegtā informācija ir mikrouzņēmēja nezināšana vai tomēr tīša darbība, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Tāpat kā būtisks aspekts ir tas, ka Valsts ieņēmumu dienests 2012.gadā, veicot šo papildu vērtēšanu par mikrouzņēmumu nodokļa režīma izmantošanu, sākotnēji veiks preventīvas darbības un brīdinās uzņēmumus par paaugstinātu risku un neatbilstību likumdošanā noteiktajai kārtībai. Plānots, ka grozījumi likumā stāsies spēkā no 2012..gada 1.janvāra.


VID plānoto preventīvo darbu atzinīgi novērtēja arī L.Menģelsone, jo daudzos gadījumos tā ir likumdošanas nezināšana, nevis ļaunprātīga izmantošana.


Mikrouzņēmuma SIA Mensarius valdes priekšēdētāja Linda Miezīte diskusijā pauda nostāju, ka kopumā mikrouzņēmumu nodokļa režīma piemērošana ir būtisks atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un arvien vairāk mazo uzņēmumu izvēlas šo režīmu. Tāpat L.Miezīte atzinīgi novērtē plānotos grozījumus, lai ierobežotu neatbilstošu šī režīma izmantošanu, taču norāda, ka, ieviešot gan šos, gan arī citus plānotos grozījumus, kas būs vairāk precizējoši, uzņēmējiem ir noteikti nepieciešama skaidra informācija līdz 2011.gada 15.decembrim, kas ir termiņš, lai uzņēmēji var pieteikties vai atteikties no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa.


Par MVU platformu:
Lēmumu par LDDK MVU sadarbības platformas izveidi pieņēma LDDK Biedru sapulcē 2009.gada 4.martā, un 2009.gadā LDDK uzrunāja uzņēmēju pārstāvošās biedrības par sadarbību Eiropas Mazās uzņēmējdarbības hartas ieviešanai Latvijā. LDDK 2009. gadā 14. oktobrī nodibināja LDDK MVU sadarbības platformu, kas apvieno MVU organizācijas, un aktīvi uzsāka darbu pie MVU un mikrouzņēmumu darbības veicināšanas Latvijā.


Kontaktinformācija:
LDDK Korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte
Agnese Alksne
Mob.tel.: +371 29443666, E-pasts:
agnese@lddk.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2011.