`Latvijas pasta` piedāvājums iedzīvotājiem un uzņēmumiem!

29.11.2011.

Pielikumi (ZIP)


Izsakot gandarījumu par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk tekstā – Latvijas Pasts) ar Jūsu starpniecību vēlas piedāvāt Latvijas pašvaldībām un to uzņēmumiem iespēju izmantot Latvijas Pasta piedāvātos maksājumu pakalpojumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku un izdevīgāku pašvaldības un tās uzņēmumu rēķinu apmaksu, kā arī samazinātu pašvaldības un tās uzņēmumu zmaksas, uzturot savu kasi.


Kases uzturēšanai (kasiera darba alga, tehnika, skaidras naudas inkasācija) parasti nepieciešamas salīdzinoši lielas izmaksas, tādēļ piedāvājam pašvaldībām šo funkciju izpildi nodot Latvijas Pastam. Latvijas Pasts nodrošinās gan Latvijas iedzīvotāju dažādu maksājumu iekasēšanu, gan pabalstu izmaksu saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju.


Lai iedzīvotājiem būtu iespēja apmaksāt rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokļus, pašvaldību nodevas, kā arī veikt citus maksājumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai par izdevīgu pakalpojuma maksu, piedāvājam pašvaldībai un tās uzņēmumiem atvērt maksājumu kontu Latvijas Pastā, kurā tiktu ieskaitīta no klientiem saņemtā nauda.


Pašvaldībām un to uzņēmumiem piedāvājam atvērt maksājumu kontu Latvijas Pastā bez maksas, par kura izmantošanu netiks ieturēta apkalpošanas maksa. Informāciju par veiktajām iemaksām kontā var saņemt elektroniskā formā katru darba dienu, savukārt kontā iemaksātos naudas līdzekļus iespējams regulāri pārskaitīt uz pašvaldības vai tās uzņēmuma norādīto kontu bankā.


Ja pašvaldība izmanto Latvijas Pasta sadarbības partnera SIA „ZZ Dats” nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmu, nodrošināsim informācijas par Latvijas Pastā veiktā nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu nodošanu SIA „ZZ Dats”.


Arī pašvaldību iedzīvotājiem ir iespējas izmantot Latvijas Pasta sniegtos maksājumu konta pakalpojumus, atverot maksājumu kontu privātpersonai. Tajā iespējams saņemt algas ieskaitījumus, valsts un pašvaldības sociālos, lauksaimniecības atbalsta un citus maksājumus, kā arī veikt pārskaitījumus, norēķinoties par precēm un pakalpojumiem ar fiziskām un juridiskām personām vai apmaksājot komunālo un telelekomunikāciju pakalpojumu rēķinus.


Piedāvājuma pielikumā nosūtām informāciju juridisko un fizisko personu maksājumu kontu atvēršanai, kā arī īsu aprakstu par maksājumu pakalpojumu iespējām Latvijas Pastā. Papildu informāciju par sadarbības iespējām iespējams saņemt VAS „Latvijas Pasts” Klientu darījumu apstrādes departamentā: maksājumu pakalpojumu vadītāja Baiba Krastiņa (baiba.krastina@pasts.lv; tālr.67018979); departamenta direktors Dairis Krūmiņš (dairis.krumins@pasts.lv; tālr. 67018488).


Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Klientu darījumu apstrādes departamenta direktors D.Krūmiņš


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.