24. novembrī atklātas sabiedriskā centra „Aizkalne” telpas

24.11.2011.

24. novembrī Aizkalnes pagastā bijušās Aizkalnes pamatskolas ēkā tika atklātas sabiedriskā centra „Aizkalne” telpas. Pašu spēkiem un ar pagasta pārvaldes atbalstu ir veikts kosmētiskais remonts biroja un trenažieru telpā, bet pasākumu telpas kosmētiskajam remontam finansējums saņemts no Preiļu novada domes, projekta ieviesējs – biedrība „Preiļu rajona partnerība”.
Simbolisko lenti pasākumā pārgrieza Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne” ” valdes priekšsēdētāja Janīna Beča. Ar aptverošas prezentācijas palīdzību Janīna Beča iepazīstināja pasākuma apmeklētājus ar sabiedriskā centra realizētajiem projektiem un pašreizējām organizācijas aktivitātēm Aizkalnes pagastā, pateicības vārdi izskanēja ikvienam, kurš ir palīdzējis gan ar idejām, gan projektu aktivitāšu īstenošanā.
Sveicēju vidū bija biedrības paši tuvākie kaimiņi – Aizkalnes pagasta pārvaldes, Preiļu novada Pensionāru biedrības Aizkalnes nodaļas pārstāvji, pārstāvji no biedrībām „Veiksmes biķeris” un „Nīdermuižas draudze” no Pelēčiem, sveicēji no Preiļu NVO centra. Sabiedriskā centra aktīvistus sveica arī Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles, biedrības „Preiļu rajona partnerība” un Valsts Lauku tīkla vadības pārstāvji.
Uz pasākumu bija ieradušies sadarbības partneri no biedrības „Mūsmājas”, Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komitejas, Valsts aģentūras „Memoriālo muzeju apvienība” filiāles „Jasmuiža”. Ar dziesmām klātesošos sveica Aizkalnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis, ar temperamentīgiem deju priekšnesumiem priecēja senioru deju kopas „Brūklenītes” dejotāju grupa Skaistus novēlējumus biedrība saņēma no vietējo iestāžu  darbiniekiem, amatnieka, „Sapņu namiņa” saimnieka Staņislava Geidas. Emocionālā pasākuma gaitā savas emocijas ar mirdzumu acīs pauda klātesošie skolas bijušie absolventi, kuri vienojās kopīgās dziesmās un nākotnes iecerēs.


Uz sarīkojumu bija ieradušies arī personāži no biedrībām, kas Jasmuižas pagastā darbojās pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Tika lasīti fragmenti no Latgales laikrakstiem, kas komiskā veidā ataino šo biedrību dienas un nedienas. Lomās bija iejutušies visiem labi pazīstami aizkalnieši. Aizkalnes bibliotēkas vadītāja Rita Džeriņa, kuras ideja bija šāds teatralizēts uzvedums, pastāstīja, ka lasīto fragmentu oriģinālteksti atrodami Latvijas Nacionālās bibliotēkas Restaurācijas un digitalizācijas nodaļas izdotajā kompaktdiskā „Mantojums”, kurā ievietoti Latvijas periodiskie izdevumi laikposmā no 1822. līdz 1940.gadam.


Janīna Beča pastāstīja, ka biedrība „Sabiedriskais centrs „Aizkalne”” ir reģistrēta 2005.gadā. Kopš 2010. gada biedrība darbojas bijušajās Aizkalnes pamatskolas telpās. Biedrības aktīvisti sekmīgi realizējuši divus ELFLA  projektus “Sadzīves tehnikas iegāde biedrības “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” darbības paplašināšanai, iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu dažādošanai un pagasta iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai” un „Informācijas tehnoloģiju un aprīkojums iegāde biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne””” aktivitāšu kvalitatīvai nodrošināšanai Aizkalnes pagastā”. Šobrīd ir iegādātas četras šujmašīnas, izšūšanas iekārta un overloks, cepeškrāsns, biroja tehnikas komplekts, aprīkojums un atpūtas mēbeļu komplekts trenažieru zālei, sporta inventārs un galda spēles. Biroja darbavietu aprīkošanai piesaistīti NVA projekta “Pasākumi noteiktām personu grupām” līdzekļi. Regulāri notiek šūšanas, rokdarbu, kulinārijas un datorkursi. Iedzīvotāju atsaucību iemantojuši vairāki tematiskie pasākumi, notikuši pieredzes apmaiņas braucieni.


Pašvaldība rūpējas par telpu uzturēšanu, bet par biedrības ikdienas darba nodrošināšanu un materiālo vērtību saglabāšanu gādā divi NVA projekta “Pasākumi noteiktām personu grupām” subsidētās darbavietās nodarbinātie iedzīvotāji.


Pēc iedzīvotāju iniciatīvas un ar pašvaldības atbalstu tuvākajā nākotnē iecerēts renovēt telpas pagasta kultūrvēsturiskās ekspozīcijas izveidošanai.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.