Eksperti: Sabiedrība ir nepieciešams plašāks dialogs par austrumu kaimiņiem

25.11.2011.


Lai uzlabotu Latvijas un tās austrumu kaimiņu savstarpējās attiecības, ir jāveicina savstarpējais dialogs, kura veidošanā aktīvāk ir jāiesaistās arī sabiedrībai. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem savstarpējās sapratnes veicināšanā ir vēlme izzināt un saprast vienam otru, tādējādi rodot kompromisu. Šajā procesā ļoti svarīgs ir arī masu mediju un kultūras izdevumu ieguldījums, ne tikai Latgalē, bet arī valstī kopumā. Tā Daugavpilī secināja eksperti Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā diskusijā „Kādi Latvijai ir austrumu kaimiņi?”.


Ar Daugavpils iedzīvotājiem diskusijā tikās rakstniece Irina Auziņa, ārpolitikas eksperts Krievijas jautājumos Kārlis Daukšts, partijas “Vienotība” ģenerālsekretārs Artis Kampars un Latvijas Universitātes prof. Dr. phil. Igors Šuvajevs. Diskusijas mērķis bija kopīgi aktualizēt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, izprast tos un viest jaunas idejas labākai Latvijai Eiropā. Tēma “Kādi Latvijai ir austrumu kaimiņi?” sniedza iespēju ielūkoties Latvijas un tās austrumu kaimiņu tagadējās attiecībās un spriest par to, kādai jābūt savstarpējai sadarbībai nākotnē.


Eksperti norāda, ka sabiedrībā bieži vien valda pārspriedumi un aizspriedumi par šiem jautājumiem saistībā ar austrumu kaimiņiem, kuru bieži vien veicina cilvēku nevēlēšanas zināt un saprast citus. Savstarpējo attiecību veicināšanai, sabiedrībai ir nepieciešams dialogs ar krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ir jārada alternatīva aizvien pieaugošajam Krievijas mediju spiedienam publiskās informācijas laukā. Tuvākajā nākotnē diskutējot par Latvijas austrumu kaimiņiem, būtu jārunā ne tikai par Krieviju vai Baltkrieviju, bet būtu jāskatās vēl plašākā mērogā.


Irina Auziņa: „Lai veicinātu savstarpējo sapratni, sabiedrībā ir jāveicina plašāks dialogs, savukārt pašiem iedzīvotājiem, pirmkārt, ir jāvēlas atrast kompromisu. Uzskatu, ka savstarpējais dialogs jāīsteno arī ar masa saziņas līdzekļu un kultūras izdevumu palīdzību. Diemžēl līdz ar kultūras izdevumu likvidāciju tiek zaudēta iespēja runāt par šiem sabiedrība saliedētībai svarīgajiem jautājumiem.”


Kārlis Daukšts: „Organizētas diskusijas mērķis bija diskutēt par austrumu kaimiņu valstīs notiekošo un spriest, kā šie procesi var ietekmēt attīstību Daugavpilī un Latgalē. Priecē Daugavpils iedzīvotāju ieinteresētība, diskutējot par Latvijas austrumu kaimiņiem. Uzskatu, ka nākotnē ar Krieviju jāveido pragmātiska sadarbība, kuru nedrīkstētu jaukt ar pakļāvību vai padevību. Ar austrumu kaimiņiem ir svarīgi jāsaglabā draudzīgas, korektas un diplomātiski skaidras savstarpējas ārpolitiskās attiecības.”


Uzziņai:


„Eirodzīve – kāpēc?” ir EK pārstāvniecības Latvijā ierosināts diskusiju cikls – neformālas sarunas pie kafijas galda par sabiedrībai būtiskām un aktuālām tēmām, kas saistītas ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā.


Diskusiju ciklu vada filosofs, Latvijas Universitātes prof. Dr. phil. Igors Šuvajevs. Sarunās piedalās Latvijā pazīstami cilvēki – viedokļu līderi: eksperti, zinātnieki un politiķi. Sarunu mērķis ir mudināt paraudzīties uz mūsdienu sabiedrību, tās vērtībām un runāt par cilvēku izjūtām Latvijā un Eiropā.


Vairāk par diskusijām lasiet www.esmaja.lv vai uzziniet sekojot www.twitter.com/eiropa.


 


Informāciju sagatavoja:
EK pārstāvniecības Latvijā
diskusiju cikla „Eirodzīve – kāpēc?”
Latvijas reģionos sabiedrisko attiecību konsultants
Mārtiņš Pozņaks


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.