Notiks Latvijas jauno mūzikas grupu konkurss `Melodija`

07.01.2012.

Jauno mūziķu konkurss „Melodija” notiks 7. janvārī – Ropažu Kultūras un izglītības centrā ar mērķi  atklāt jaunus, talantīgus un daudzsološus jaunos mūziķus no visas Latvijas, pēc konkursa labākajām grupām tiks dota iespēja sevi apliecināt Latvijas vadošajiem izklaides industrijas profesionāļiem.


Pieteikuma anketa (DOC)


Konkursā piedalīties ir aicinātas jaunās mūziķu grupas no visas Latvijas, bez vecuma ierobežojuma. Dalībniekiem konkursā būs jāizpilda divas dziesmas pēc brīvas izvēles, konkursa rīkotāji iesaka izvēlēties divas dažādu raksturu dziesmas. Būtiskākie vērtēšanas kritēriji –  repertuāra izvēle un tā sarežģītības pakāpe, priekšnesumu mākslinieciskā kvalitāte kā arī tehniskais izpildījums un izpildījuma oriģinalitāte.


Lai pieteiktos konkursam nepieciešams aizpildīt  noteikta parauga pieteikuma anketu, ko līdz ar nolikumu var pieprasīt elektroniski: konkurssmelodija@gmail.com
Pieteikuma anketas tiks pieņemtas līdz 1. janvārim, nenokavējiet!


„Konkurss ir solis uz tālākiem sasniegumiem, tā ir iespēja gūt jaunu pieredzi un veidot kontaktus ar profesionāliem mūziķiem, tas varbūt ikviena jaunā mūziķa ceļa sākums uz lielo skatuvi.”, stāsta konkursa organizatori.


Kontaktinformācija:
konkurssmelodija@gmail.com
+ (371) 29131458


Latvijas jauno mūzikas grupu konkurss „Melodija” NOLIKUMS
Laiks: 7. janvāris
Norises vieta: Ropažu Kultūras un izglītības centrs
Organizators: Latvijas Mūzikas Balss


Melodija ir skaņdarba dvēsele, kas visdziļāk spēj iedarboties uz klausītāju, tā ir galvenā muzikālās domas paudēja, bez tās nav iedomājama mūzika, tieši tāpēc konkursam ir izvēlēts šāds nosaukums…


Mērķis: Atklāt jaunus, talantīgus un daudzsološus jaunos mūziķus no visas Latvijas, dodot iespēju grupām parādīt savas prasmes republikas mērogā.


Konkurss ir iedrošinājums un solis uz tālākiem sasniegumiem, tā ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un veidot kontaktus ar profesionāliem un atzītiem mūziķiem, tas varbūt arī Tavs ceļa sākums uz lielo skatuvi, nepalaid garām iespēju sevi pierādīt un apliecināt visai Latvijai!


Konkursā tiks noskaidrotas Latvijas perspektīvākās, daudzsološākās un talantīgākās grupas, kurām tiks piedāvāta unikāla iespēja uzstāties vairākos koncertos visā Latvijā, nodrošinot grupas publicitāti un atpazīstamību visā valstī. 


Prasības dalībniekiem:
Piedalīties konkursā var jaunās grupas no visiem Latvijas novadiem bez vecuma ierobežojuma.


Repertuāra nosacījumi –
Dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām, nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana.


Katra grupa konkursā izpilda divas dziesmas pēc brīvas izvēles, aicinām izvēlēties divas dažādu raksturu dziesmas, var būt orģinālmūzika, ieteicams vienu no kompozīcijām izvēlēties latviešu repertuāra.


Grupām konkursā nav atļauts izmantot dziesmu fonogrammas.


Viena priekšnesuma garums nedrīkst pārsniegt 5 minūtes.
Vērtēšana –
Dalībniekus vērtē profesionāla un kompetenta žūrija.
Žūrijas komisijas vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts.
Vērtēšana notiek aizklāti.Vērtēšanas kritēriji –
Repertuāra izvēle un sarežģītības pakāpe
Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte un prasmes
Tehniskais izpildījums
Izpildījuma kvalitāte un oriģinalitāte
Skatuviskais tēls


Pieteikšanās kārtība:
Lai pieteiktos nepieciešams aizpildīt noteikta parauga pieteikuma anketu.
Pieteikuma anketu var saņemt pēc pieprasījuma: konkurssmelodija@gmail.com
Pieteikuma anketas tiek pieņemtas līdz 1. janvārim. (ieskaitot)
Aicinām pieteikties laicīgi!


Tehniskais nodrošinājums konkursantiem:


Dalībniekiem tiks nodrošinās profesionāls tehniskais skanējums ar atbilstošu skaņas un gaismas tehniku pēc grupu noteiktajām prasībām un specifikācijām.


Dalības maksa:
Viena grupas dalībnieka dalības maksa konkursā: 5,- Ls
Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru līdz 01.01.2012
Ja dalībnieks/dalībnieki konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.
 
Rekvizīti dalības maksas apmaksai:
SIA „Latvijas mūzikas balss”
Reģ.nr. 44103057786
Konts: LV60HABA0551027417442
Maksājuma mērķis: Dalības maksa jauno grupu konkursam „Melodija”
Obligāti veicot pārskaitījumu jānorāda grupas nosaukums


Citi noteikumi:
Ja dalībnieki neievēro konkursa norises kārtību, nolikumu, prasības un noteikumus, t.sk. iesniedz nepilnīgas pieteikuma anketas, vai kavē iesniegšanas termiņus, konkursa organizatoriem ir tiesības izslēgt dalībniekus no dalības projektā, lēmums par dalībnieku izslēgšanu no dalības konkursā nav apstrīdams.
Konkursa organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā nolikumā noteiktos konkursa norises datumus un laikus, kā arī veikt citas izmaiņas par to paziņojot dalībniekiem elektroniski.
Konkursa dienas norises kārtība un uzstāšanās kā arī mēģinājumi laiki dalībniekiem tiks nosūtīti elektroniski līdz 5.janvārim.
Papildus informācija:


Tālr. 29131458
E-pasts: konkurssmelodija@gmail.com


 

Pēdējās izmaiņas: 07.01.2012.