Būtiski mazinās plaisu starp izglītību un darba tirgus vajadzībām

23.11.2011.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Rīgas domes un biedrības „Jauniešu konsultācijas” veiktā studentu un absolventu aptauja par līdzšinējo pieredzi studiju darbu rakstīšanā un ieteikumiem šajā jomā norādījusi uz būtiskām problēmām, ja pastāv vāja izglītības iestāžu un darba devēju sadarbība. Lai mazinātu plaisu starp studiju darbu rakstītājiem – studentiem un reālām darba tirgus vajadzībām, partneri izstrādājuši jaunu rīku interneta portālā Prakse.lv – „Studiju darbi”.


Prakse.lv sadaļa „Studiju darbi” ir interneta resursa rīks, kurā jaunieši saviem studiju darbiem var atrast reālus uzņēmumus, ar kuriem sadarboties darbu izstrādē. Tēmas šajā sadaļā var izvietot gan jaunieši, gan arī uzņēmumi, norādot vēlamo tēmu un atbalstu studentam – tostarp konsultācijas, pieeju datiem u.c. informācijai, lai darbs būtu kvalitatīvs un, galvenais, darba tirgum un uzņēmumiem noderīgs.


Sīkāka informācija par minēto sadaļu: http://vimeo.com/31018760 un http://www.prakse.lv/studyWork


LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Veiktais pētījums atspoguļoja tikai vienu no izglītības un darba tirgus sasaistes problemātikas šķautnēm. LDDK ar sadarbības partneriem patlaban diskutē gan par augstākās, gan profesionālās izglītības tuvināšanu reālajām darba tirgus vajadzībām. Šīs sadarbības rezultātā esam radījuši platformu, kurā satikties studentiem un darba devējiem, lai students efektīvāk iepazītos ar darba vidi, bet uzņēmums – laikus noskatītu jaunus potenciālos darbiniekus. Esam par lietderīgiem studiju darbiem un par tiem uzņēmumiem, kas motivē studentus tādus izstrādāt. Tādēļ aicinām izglītības iestādes daudz kvalitatīvāk pievērsties studiju procesam, bet uzņēmējus – izmantot šo iespēju, lai saņemtu vērtīgus pētījumus un analīzi.”


Biedrības „Jauniešu konsultācijas” valdes priekšsēdētājs Jānis Logins: „Studenti ļoti daudz laika velta dažādiem studiju darbiem. Savukārt uzņēmumi meklē iespējas iesaistīt jauniešus uzņēmumu darbībā, lai atrastu jaunus darbiniekus un talantus. Esam radījuši platformu, kur šie divi partneri var viens otru atrast, ieraudzīt un sadarboties. Kopš jaunā sadaļa ir pieejama Prakse.lv, jau iesniegts 31 tēmas pieteikums gan no studentiem, gan no darba devējiem, kas ir lielisks rezultāts un tikai apliecina, ka uzņēmumi un jaunieši ir ieinteresēti šādās iespējās. Esam pārliecināti, ka tas ir tikai sākums un projekts tuvākajā laikā gūs vēl lielāku popularitāti.”


Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības departamenta direktore Gita Rēvalde: „Šī iniciatīva, bez šaubām, ir nozīmīgs sasniegums. Mēs daudz strādājam ar studentiem, un viņi jau sen uzskata, ka pietiek teorijas – nepieciešams vairāk prakses! Lai paaugstinātu augstākās izglītības kvalitāti, IZM ir virzījusi vairākus normatīvo aktu grozījumus Augstskolu likumā, kas liek paaugstināt prasības augstākās izglītības studiju programmām, piedāvā elastīgāku iespēju izvēlēties mācību programmas, atzīst neformālo izglītību utt. Augstākajā izglītībā ir daudz spēlētāju, un darba devēju iesaiste un loma nenoliedzami pieaug.”


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs: „Viens no Rīgas domes jaunatnes politikas mērķiem ir jauniešu sociālekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā. Taču pēdējais nav iespējams, neapskatot nodarbinātības dimensiju. Ir jārada jauniešiem iespēja veidot savu biznesu, atrast un attīstīt sevi darba tirgū. Izglītības kvalitātei ir ārkārtīgi liela loma šo mērķu sasniegšanā. Šāds projekts noteikti veicinās studentu aktivitāti, sniedzot viņiem iespēju iegūt nepieciešamo informāciju par reālo situāciju nozarē un dibināt kontaktus ar nozares speciālistiem un darba devējiem.”


SIA „Citrus Solutions” personāla vadības projektu vadītāja Zanda Stūra: „Esam ļoti aktīvi jauniešu iesaistē uzņēmuma darbībā. Mēs piedāvājam prakses vietas un ekspertu atbalstu. Mūsu praksē ir bijuši ļoti veiksmīgi uzņēmuma un studenta sadarbības piemēri, kad studentu rakstītie darbi bijuši noderīgi uzņēmuma attīstībai. Tāpat esam vairākus praktikantus pieņēmuši pēc tam darbā. Šis projekts būtiski mazina plaisu starp pētniecības un uzņēmumu interesēm.”


Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidents Edvards Ratnieks: „Rakstot studiju darbu, ir svarīgi apzināties, ka šis darbs ir noderīgs un pat vajadzīgs! Tas arī būtiski ceļ izglītības kvalitāti, pat nerunājot par studenta interesi un motivāciju. Tāpat šī ir lieliska iespēja studentam – topošajam darba ņēmējam – satikties ar savu nākamo darba devēju. Tas noteikti ir ļoti pozitīvi, un LSA šādu iespēju atbalsta!”


Jāpiebilst, ka projekta partneri pirms minētā rīka izstrādes portālā Prakse.lv veikuši apjomīgu 700 studentu un absolventu aptauju, aptverot 55 augstākās mācību iestādes.


Kontaktinformācija:
LDDK Korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte
Agnese Alksne
Mob.tel.: 29443666, E-pasts:
agnese@lddk.lv


PIELIKUMS


Absolventu citāti:


Faktori, kas ietekmēja studiju darbu tēmas izvēli, ir savstarpēji saistīti – pasniedzēja atbalstīts variants, kas nozīmīgs paša studenta turpmākajai karjerai, ir arī vieglākais variants. Apgriezti proporcionāli tas būtu – neatbalstīts, svešs un nederīgs ir grūti izstrādājams darbs 🙂


Es nezinu, kā ir tagad, bet, kad es beidzu, – reālā sasaiste ar dzīvi un tirgū notiekošo bija maza. Tu iznāc kā tāds jēls gurķis un tad arī pats sāc sev kaut ko meklēt. Nav ne praktisko iemaņu, ne arī sasaistes ar reālo dzīvi. Tā ir tikai teorija, ka augstskola sagatavo lielajai dzīvei, tā ir vienkārši 4 gadu garumā nedaudz smadzeņu attīstīšana, pārējais ir atkarīgs no paša ambīcijām, paziņām un interesēm. Tagad to var ļoti labi redzēt – jaunieši nav sagatavoti darba tirgum un vēl pie tādam, kāds tas ir pašlaik.


Uzskatu, ka labi izstrādāti studentu studiju darbi ir jāizmanto praktiskām vajadzībām. Proti, tos nevis aizmirstībai jānoglabā universitāšu bibliotēkās, bet gan arī jānodod uzņēmumiem, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām u.tml. Viņiem būtu jāizskata studenta ieteikumi, secinājumi un daļēji arī jāņem tie vērā!


Attiecīgā prakse celtu studiju darba prestižu un būtu reāls apliecinājums studenta spējām. Jo kas gan jaunajam absolventam mūsdienās būtu svarīgāks par to, ka uzreiz pēc studiju beigšanas studenta iegūtās zināšanas un prasmes novērtē darba tirgus un viņa sniegumu izmanto praktiski?!


Ideja ir ļoti laba, tikai neesmu pārliecināta, vai vispār k-kur LV tas strādā, bet tas ir tas, kas ļooooooti būtu vajadzīgs. Tā ir ārzemju pieredze, kas uzreiz ļauj gan iegūt daudz plašāku informāciju, gan gūt reālu ieskatu reālās uzņēmumu problēmas un viņu darba ikdienā.


Ieteiktu rakstīt studiju darbu vairāk tajā virzienā, ko pats students turpmāk savā karjerā vēlētos darīt. Būs jau iegūta gan teorētiskā, gan praktiskā pieredze šai jomā.


Studiju darba rakstīšana ir ļoti svarīgs posms tālākajā karjeras izaugsmē. Tādējādi tu esi piespiedis sevi izstrādāt šo darbu un motivējis sevi, šo darbu rakstot.


Konkrēti man tālākajā karjeras izveidē tas ļoti ir noderējis. Reizēm darba vidē radot pārliecību par sevi un savām zināšanām.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.