<font color=red>Informācija lauksaimniekiem sakarā ar a/s `Latvijas Krājbanka` darbības apturēšanu</font>

23.11.2011.

Sakarā ar a/s “Latvijas Krājbanka” darbības apturēšanu ir problēmas arī tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecību atbalsta maksājumi tiek pārskaitīti uz šo banku.


No šodienas vairs neviens maksājums uz Latvijas Krājbanku netiks veikts.


Lai varētu turpmāk saņemt maksājumus, saimniecību īpašniekiem ir jāatver konts maksājumu saņemšanai citā bankā un par to obligāti  divu nedēļu laikā jāinformē LAD, iesniedzot atbilstošu veidlapu:
fiziskām personām – http://www.lad.gov.lv/files/fp2011.xls
juridiskām personām – http://www.lad.gov.lv/files/jp_2011.xls


Ja maksājumu saņēmējam jau ir kāds konts citā bankā, uz kuru turpmāk viņš grib saņemt maksājumus, tad šajā gadījumā ir jāiesniedz atbilstošās veidlapas, kurās ir norādīts šis konts.


Aizpildot veidlapas ir jāatceras
• Noteikti ir jānorāda LAD klienta numurs!
• Jāieliek atzīme, ka tās ir izmaiņas klienta datos.
• Jānorāda, ka jaunais konts būs pamatkonts.


Veidlapas var sūtīt gan pa pastu, gan nodot tuvākajā LAD pārvaldē.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.11.2011.