Eksperti: Attiecībās ar austrumu kaimiņiem ir svarīgi veicināt sadarbību izglītības jautājumos

23.11.2011.


Lai ilgtermiņā uzlabotu Latvijas un tās austrumu kaimiņu savstarpējās attiecības, ir jāveicina savstarpējo sadarbība arī izglītības jautājumos. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem savstarpējās labklājības veicināšanā ir izglītības kvalitātes uzlabošana. Savukārt Latvijas augstskolu studentiem ir jābūt aktīvākiem, un plašāk jāizmanto tiem piedāvātās iespējas dažādās Eiropas Savienības izglītības programmās. Tā Rēzeknē secināja eksperti Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā diskusijā „Kādi Latvijai ir austrumu kaimiņi?”.Ar Rēzeknes iedzīvotājiem diskusijā tikās Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Veiko Spolītis un Latvijas Universitātes prof. Dr. phil. Igors Šuvajevs. Diskusijas mērķis bija kopīgi aktualizēt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, izprast tos un viest jaunas idejas labākai Latvijai Eiropā. Tēma “Kādi Latvijai ir austrumu kaimiņi?” sniedza iespēju ielūkoties Latvijas un tās austrumu kaimiņu tagadējās attiecībās un spriest par to, kādai jābūt savstarpējai sadarbībai nākotnē.


Eksperti norāda, ka Krievija nav vieglākais partneris Latvijai vairākos jautājumos, tomēr mums vajadzētu īstenot pragmatisku sadarbības politiku. Vienlaikus atzīstot, ka līdz šim nav izveidots speciāls institūts vai pētniecības centrs, kurš specializētos Latvijas attiecību un iespējamas sadarbības attīstībā ar austrumu kaimiņiem, īpaši Krieviju.


Veiko Spolītis: „Runājot par Latvijas austrumu kaimiņiem, Latgales iedzīvotājus saprotami interesē, kā viņi var iegūt labumu no šī brīža situācijas, lai arī attiecību veidošana liek mums izsvērt ieguvumus un zaudējumus vidējā un ilgtermiņā. Tāpēc aktuāli ir jautājumi par savstarpējo sadarbību labklājības veicināšanā, bet neaizmirstot, ka bez izglītības kvalitātes uzlabošanas ilgtermiņā tas būs apgrūtinoši. Boloņas līguma ietvaros, Eiropas Savienības dalībvalstu, arī Latvijas, studentiem ir plašas iespējas pieteikties Erasmus apmaiņas programmai, tomēr pašiem ir jābūt aktīvākiem un vairāk jāiesaistās šajās aktivitātēs. Uzskatu, ka studenti saprot, kas ir austrumi un saskata tur dažādas iespējas, tai pašā laikā viņi apzinās šo attiecību ierobežojumus, neredzot, piemēram, Krievijas studentus ERASMUS apmaiņas programmu ietvaros Latgales mācību iestādēs. Austrumu partnerattiecību ietvaros attiecību uzlabošana ar kaimiņvalstīm, jo sevišķi izglītības jautājumos, ved cauri Eiropas universitātēm un arodskolām. Tāpēc ceru, ka studenti ir gatavi šīs iespējas izmantot, lai spētu aizstāvēt ES dalībvalstu intereses attiecības ar Latvijas austrumu kaimiņu,  jo sevišķi pēc Krievijas iestāšanās Pasaules Tirdzniecības organizācijā.Uzziņai:


„Eirodzīve – kāpēc?” ir EK pārstāvniecības Latvijā ierosināts diskusiju cikls – neformālas sarunas pie kafijas galda par sabiedrībai būtiskām un aktuālām tēmām, kas saistītas ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā.


Diskusiju ciklu vada filosofs, Latvijas Universitātes prof. Dr. phil. Igors Šuvajevs. Sarunās piedalās Latvijā pazīstami cilvēki – viedokļu līderi: eksperti, zinātnieki un politiķi. Sarunu mērķis ir mudināt paraudzīties uz mūsdienu sabiedrību, tās vērtībām un runāt par cilvēku izjūtām Latvijā un Eiropā.


Vairāk par diskusijām lasiet www.esmaja.lv vai uzziniet sekojot www.twitter.com/eiropa.


Informāciju sagatavoja:
EK pārstāvniecības Latvijā
diskusiju cikla „Eirodzīve – kāpēc?”
Latvijas reģionos sabiedrisko attiecību konsultants
Mārtiņš Pozņaks


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.