25. novembrī Rēzeknē seminārs par latviešu tautas tērpiem

25.11.2011.

Latgales Kultūrvēstures muzejs
Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, LV-4601
Tālr. 64622464, fakss 64622778, e-pasts:
muzejs@rezekne.lv


25. novembrī plkst. 12:00 Latgales Kultūrvēstures muzejā (Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) norisināsies KNMC seminārs „Latviešu tautas tērps. Latgale.”


Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs turpina šogad aizsākto semināru ciklu par latviešu tradicionālajiem tautas tērpiem un šī gada 25. novembrī rīko semināru par Latgales novada tautas tērpiem Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. Semināra laikā tā apmeklētājiem būs iespēja nostiprināt un papildināt zināšanas latviešu tautas tērpu vēsturē un Latgales novada tautas tērpa komplektēšanā.


Latgale ir kultūrvēsturisks apgabals Latvijas austrumdaļā. Tās nosaukums saistās ar latgaļiem – etnisku vienību, kas tiek uzskatīta par šīs teritorijas pamatiedzīvotājiem.
Mūsdienu Latgales teritoriālā identitāte izsekojama kopš Jersikas ķēniņa valsts laikiem 12.un 13.gadsimta mijā, kas latīņu tekstos saukta par “Latviju” (Lettia), bet senkrievu rakstos par “Latgali” (Лотыголa). Kopējā Latgales platība sastāda 14 547 km2, kas ir 22,52 procenti no visas Latvijas teritorijas.


Pateicoties apbedīšanas tradīcijām un kapulauku kultūrai Latgales teritorijā ir iespējams izsekot tās iedzīvotāju dzīvei, kultūrai un starp kultūru sakariem, kā arī restaurēt vienus no greznākajiem arheoloģiskajiem tērpiem Latvijas teritorijā.


Plānotā norise:
11.45 – ierašanās
12.00 – 14.00 Aija Jansone. Latviešu tradicionālā tautas tērpa vēsture. Latgales novada tautas tērps.
14.00 – 15.00 Anete Karlsone. Latgales jostas. Tehnikas, valkāšanas veidi.
15.00 – 15.30 Latgales tautas tērps Latgales Kultūrvēstures muzejā.
15.30 – 16.00 Semināra noslēgums


Dalība seminārā – bez maksas. Pieteikties līdz š.g. 23.novembrim. Pielikumā pieteikuma anketa.


Papildus informācija par semināru Linda Rubena,
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs tradicionālās kultūras eksperts lietišķajā mākslā,
T. 67228985, 26658903
linda.rubena@knmc.gov.lv


Informāciju sagatavoja Maija Upeniece,
Latgales Kultūrvēstures muzeja
sabiedrisko jautājumu un reklāmas speciāliste
T. 64622464, e-pasts:
muzejs@rezekne.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.