No 16. līdz 25. novembrim reģionos diskutēs par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada

25.11.2011.

Ar mērķi uzklausīt un apkopot ieinteresēto pušu viedokļus reģionos Finanšu ministrija no 16. līdz 25. novembrim rīkos piecas reģionālās diskusijas par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada.


Reģionālajās diskusijās ar pašvaldību, uzņēmēju un NVO pārstāvjiem tiks apspriesti priekšlikumi par prioritātēm, kas kalpos par pamatu Eiropas Savienības Kohēzijas politikas (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma sadalījumam Latvijā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.


Atšķirībā no pašreizējā ES fondu apguves perioda 2014.- 2020.gada plānošanas periodā tiks noteikts mazāks skaits finansējamo prioritāšu: līdzšinējo 13 prioritāšu  vietā Kohēzijas politikas finansējumam tiks virzītas piecas prioritātes ar mērķi koncentrēt ierobežotos finanšu resursus.
Finanšu ministrijas uzdevumā šobrīd tiek veikta priekšizpēte par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013.gada. Izpētes ietvaros tiek veidots diskusiju materiāls, kurā tiks apkopotas kohēzijas politikas atbalstāmās jomas Latvijā pēc 2013.gada. Katru diskusiju ievadīs atlasīto 5 prioritāšu izvēles pamatojums. Diskusijas materiāls būs pieejams www.esfondi.lv -> 2014.-2020. gads pēc 10.novembra. Piecu reģionālo diskusiju rezultāti tiks apkopoti un iesniegti turpmākam darbam Finanšu ministrijā.


Diskusijas vadīs biedrība ”Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs” (BICEPS). BICEPS ir vadošais neatkarīgais ekonomikas politikas pētniecības institūts Baltijas valstīs. BICEPS direktors Alfreds Vanags ir šī projekta vadītājs un galvenais eksperts, viņš arī eksperts vairākos Kohēzijas politikas vērtēšanas tīklos ES-mērogā.  Asistējošā eksperte Marija Krūmiņa ir ekonomikas pētniece ar pieredzi darba tirgus un sociālās iekļaušanas jautājumos.  Projekta administratore Lelde Ivaņkova ir BICEPS biroja administratore un ir atbildīga par organizatoriskajiem jautājumiem reģionālo diskusiju sanāksmēs.


Diskusijas programma:
1. Alfreda Vanaga prezentācija par prioritāšu priekšlikumiem (20-30 minūtes)
2. 3 – 5 reģionālo pārstāvju komentāri (katrs 5 minūtes)
3. Vispārējā diskusija


Reģionālo diskusiju norises datumi, vietas un laiks:
• 16.11. Rīgas reģionā plkst. 10.00-13.00 Rīgas domē, Rātsnams, 508. telpa
• 17.11. Vidzemes reģionā plkst. 10.00-13.00, Valmierā, viesnīcā “Wolmar”, Tērbatas 16a
• 21.11. Zemgales reģionā plkst. 10.-13.00. Jelgavā, Driksas ielā 9, ēdināšanas kompleksa „SILVA” konferenču zālē
• 24.11. Kurzemes reģionā plkst. 10:00-13:00 Saldus pilsētas bibliotēkā Tūristu ielā 3
• 25.11. Latgales reģionā plkst. 11:00-14:00 Daugavpils Universitātes Senāta sēžu zāle Vienības iel;a 13, 215.kab.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.