PVĢ audzēkņu parlaments organizē drošības skrējienu `Esi redzams un redzi citus`

10.11.2011.

10. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijas Ģimnāzistu parlaments organizēja drošības skŗējienu `Esi redzams un redzi citus`, lai pievērstu gan ģimnāzistu, gan arī visu pilsētas iedzīvotāju uzmanību atstarojošo elementu izmantošanai. Pasākums sākās plkst.18 00, kad ārā jau bija tumšs.


Galvenais nosacījums dalībniekiem bija nodrošināt savu komandu ar atstarotājiem, un tikai tad varēja doties trasē. Komandā bija divi zēni un divas meitenes no katra ģimnāzijas kursa. Drošības skrējienu vajadzēja veikt, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, pretējā gadījumā komanda tiktu diskvalificēta. Pilsētā bija seši kontrolpunkti, kurus dalībniekiem pēc norādēm vajadzēja atrast, un tajos jāizpilda dažādi uzdevumi. Paralēli šim skrējienam ģimnāzijā notika arī konkurss komandu līdzjutējiem, kuri nopelnīja savējiem tik vērtīgos papildpunktus.


Apkopojot rezultātus, pirmo vietu izcīnīja 3.D kurss, otrajā vietā ierindojās 2.DK kurss, bet trešo vietu ieguva 1.D kurss. Bet vērtīgākais par iegūtajām vietām, protams, bija tas, ka visi komandu dalībnieki bija sarūpējuši atstarotājvestes, atstarotājus, kā arī pievērsa pilsētas iedzīvotāju uzmanību atstarotāju izmantošanai.


Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

Pēdējās izmaiņas: 10.11.2011.