Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumā Preiļos tiks pasniegti Preiļu novada domes Atzinības raksti

18.11.2011.

Aicinām iedzīvotājus piedalīties Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā 17. novembrī Preiļu kultūras namā. Pasākums sāksies plkst. 18.00, to kuplinās Preiļu novada kultūras centra tautas mākslas kolektīvu koncerts. Svinīgajā Valsts svētku sarīkojumā tiks pasniegti Preiļu novada domes Atzinības raksti.


Domes kārtējā sēdē, izskatot visus iesniegtos pieteikumus par Atzinības rakstu piešķiršanu Preiļu novada iedzīvotājiem, deputāti nolēma ar Atzinības rakstiem apbalvot:


• Astrīdu Vucāni – SIA „Arka Preiļi” valdes locekli par ieguldījumu novada kultūrvides attīstībā,


• Raiti Pastaru – zemnieku saimniecības „Smelteri” īpašnieku par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novadā,


• Mariju Zīmeli – Pelēču pamatskolas skolotāju par ieguldījumu sabiedriskā labuma aktivitātēs Pelēču pagastā un veiksmīgu pedagoģisko darbu,


• Sandru Kotāni – SIA „Kotānes transports” vadītāju par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Aizkalnes pagastā,


• Kārli Vilcānu – SIA „Korinte V” komercdirektoru par veiksmīgu darbību jauniešu iesaistīšanā sabiedriskajās aktivitātēs,


• Valentīnu Brici – Preiļu novada kultūras centra senioru deju kolektīva „Brūklenītes” vadītāju par ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā,


• Anitu Jonāni – VA Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja Raiņa muzeja „Jasmuiža” darbinieci par ieguldījumu muzeja darbības veicināšanā,


• Viktoru Mazajevu – SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vecāko remontatslēdznieku par ieguldījumu SIA „Preiļu saimnieks” attīstībā,


• Daci Kiulenieci – Preiļu 1. pamatskolas vēstures skolotāju par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā,


• Elgastu Dimantu – par veiksmīgu darbību bērnu un jauniešu izglītošanā,


• Ioanu Kudrjašovu – Preiļu vecticībnieku draudzes garīgo mācītāju par ieguldījumu garīgo vērtību saglabāšanā novadā,


• Vilhelmīni Jakimovu – Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāju par ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā,


• Zentu Juranču – Preiļu Valsts ģimnāzijas ekonomikas skolotāju par ieguldījumu jaunatnes izglītošanā,


• Lauri Ivbuli – senlietu muzeja „Zvaigznīte” īpašnieku par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Saunas pagastā,


• Rimmu Gavrilovu – Preiļu 2. vidusskolas direktora vietnieci izglītības jomā par radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu kultūras dzīves pilnveidošanā novadā,


• Daci Verbicku – Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāju par ieguldījumu iestādes attīstībā,


Valentīnu Dzeni – par godprātīgu brīvprātīgo darbu pensionāru veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.


 


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.