Lielākie pasākumi Preiļu vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā 2. semestrī

11.11.2011.

Šis mācību gads mums aizritēs „skolas akreditācijas zīmē”, tāpēc strādājam pie skolas pašvērtējuma sagatavošanas, ar ko var iepazīties skolas mājas lapā. 26. oktobrī dokumentus akreditācijai iesniedzām Izglītības kvalitātes valsts dienestā.


11. – 17.novembrim notiks Tēvzemes nedēļa. Tās ietvaros veidosim izstādi „Ražots Latvijā”, skolēnus konsultēs bioloģijas un ķīmijas skolotāja Vēsma Valentīna Lubāne. Gatavosim plakātus un organizēsim eseju konkursu – izstādi ”Tikai šeit!”. Nedēļu noslēgsim ar svinīgu pasākumu „Jo šeit ir Latvija…”


25. novembrī, gatavojoties Adventes laikam, tiks atvērta hobijdarbnīca „Adventes vainaga un Ziemassvētku rotājumu gatavošana” floristikas skolotājas Lidijas Ceriņas vadībā.


25. novembrī gatavosim Adventes vainagu, 28. Novembrī – apsveikuma kartiņas, 29. novembrī noformēsim telpas, 30. novembrī gatavosim rotājumus eglītei un noslēgumā – 1. decembrī vārīsim ziepes dāvaniņām.


23. decembrī ļausim dvēselē ieplūst Ziemassvētku mieram, atvērsim sirdis labestībai un ilgi gaidītajam brīnumam. Domāsim gaišas domas, ieklausoties liegajās Ziemassvētku zvaniņa skaņās mūzikas skolotājas Lilitas Livdānes vadībā.


 

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2011.