NORDPLUS projekts `No folkloras līdz…` 1. – 4. klasēm Preiļu 1. pamatskolā

31.10.2011.

2011./12. mācību gadā turpinās pagājušajā mācību gadā iesāktā sadarbība Nordplus projektā „No folkloras līdz…” ar Lietuvu un Īslandi. Kā jauns sadarbības partneris pievienojās Igaunija. Projektā piedalās četras Preiļu 1. pamatskolas skolotājas – Antra Gertmane, Olga Anspoka, Ilze Broka un Iveta Belousova.


Projekta mērķis ir vienot folkloru ar tagadni, ļaut skolēniem apjaust, ka viss, kas ir vecs, nav tikai relikvija, bet kultūras vērtība. Bez vēstures un pagātnes mantojuma mums nebūtu tagadnes un nākotnes.


No 31.oktobra līdz 4. novembrim Latvijā viesojās visu dalībvalstu pārstāvji, kas nedēļas laikā iepazina Latvijas skaistākās vietas – Rīgu, Siguldu, Aglonu, Preiļus -, vadīja prezentācijas, mācību stundas 2. un 4. klašu skolēniem, vēroja mūsu skolotāju vadītās mācību stundas. Paldies par atsaucību un atbalstu skolotājiem A.Čerpakovskai, J.Ondzulim, O. Koļesničenko, A.Gžibovskim.


Ciemiņi bija sajūsmā par teātra pulciņa /vad. I.Urča/ „kraukļiem”, kas vadīja ekskursiju pa Preiļu parku un vēlāk arī piedalījās koncertā, kuru sniedza Preiļu 1. pamatskolas tautas deju kolektīvi (vadītājas I.Broka un G.Ivanova), un Vokālasi ansamblis (vadītājs A.Gžibovskis).


Koncerta laikā ciemiņi prezentēja katrs savu valsti. Bērniem bija iespēja iepazīt citu valstu kultūru, folkloru, radoši iesaistīties citu valstu skolotāju vadītajās stundās, parādīt savas zināšanas un prasmes, gūt jaunas emocijas.


Nākošā tikšanās projekta ietvaros ir februārī Igaunijā, bet līdz tam vēl jāsagatavo daudz un dažādu mājas darbu.


Ilze Broka,
Preiļu 1.pamatskola, direktora vietniece audzināšanas darbā


 

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2011.