Vides investīciju fonds noslēdzis 250. aizdevuma līgumu

04.11.2011.

Kopš 1997. gada, savas pamatdarbības ietvaros sniedzot finanšu pakalpojumus Latvijas pašvaldībām, pašvaldību komunālo saimniecību un citiem uzņēmumiem, kas īsteno ES struktūrfondu atbalstītus vides infrastruktūras projektus, aizvadītajā oktobrī Vides investīciju fonds (Fonds) noslēdza jau 250. aizdevuma līgumu līdzfinansējuma piešķiršanai.


Par sadarbības partneri šajā zīmīgajā notikumā kļuva Fonda ilggadējie partneri – Preiļu novada dome, kas ar Fonda līdzdalību īsteno jau piekto vides infrastruktūras sakārtošanas projektu. Šajā reizē līgums tika parakstīts par pašvaldībai nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu 175 191 latu apmērā uz 20 gadiem ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” realizācijai, kas dos iespēju sakārtot ūdenssaimniecību šajā ciemā.


Līdz šim, Fonda aizdevumus vairāk izmantojušas tieši novadu pašvaldības, taču – vairāk kā 30 aizdevumus saņēmuši arī pašvaldību komunālās saimniecības uzņēmumi un 20 līgumi par līdzfinansējumu noslēgti arī ar komercuzņēmumiem. Kopējā piešķirto aizdevumu summa šajos gados veido vairāk kā 22,9 milj. latu, no kuriem šobrīd tiek izmantoti finanšu līdzekļi 3,3 milj. latu apmērā.


Lielāko īpatsvaru aizdevumu struktūrā veido aizdevumi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, taču Fonds ir finansējis arī vides infrastruktūras projektus dažādās citās vides jomās – videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana.


Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv


Kontaktpersona:
Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67845111


 

Pēdējās izmaiņas: 04.11.2011.