Daugavpils Universitātē 31.10.2011.-13.11.2011. izsludināta pieteikšanās ESF stipendijām maģistrantūrā 2011./2012. studiju gadam

31.10.2011.

Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1.apakškativitātes “Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes maģistra studiju īstenošanai” (vienošanās Nr. 2011/0018/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/010) ietvaros Daugavpils Universitāte izsludina konkursu mērķstipendiju piešķiršanai DU realizētajās akadēmiskajās maģistra studiju programmās: „Bioloģija”, „Fizika”, „Matemātika”, „Datorzinātnes” un profesionālajās maģistra studiju programmās „Māksla” un „Vides plānošana”.


Pieteikumus mērķstipendijām var iesniegt Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, 210. kabinetā, darba dienās no 2011.gada 31. oktobra līdz 13. novembrim, dokumentu pieņemšanas laiks 9.00-12.00 un 13.00-16.00.


Sīkāka informācija par mērķstipendiju pieteikumu sagatavošanu un iesniedzamo dokumentu veidlapas Daugavpils Universitātes mājas lapā www.du.lv , http://du.lv/lv/notikumi/_events/1412.


Projektu 89,53% apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.


Papildus informācija:
Guna Smelcere
projekta vadītāja
t. 654 23265; 26126869
e-pasts:
guna.smelcere@du.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2011.