Notiek automātisko siltummezglu uzstādīšana Mehanizatoru masīva daudzdzīvokļu ēkām un iestādēm

02.11.2011.

Oktobra beigās SIA „Preiļu saimnieks” sāka īstenot projekta „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 8. kārtas rekonstrukcija Pils ielas – Mehanizatoru ielas dzīvojamajā masīvā” pēdējo posmu. Projekta ietvaros iepriekšējos gados tika nomainītas siltuma apgādes caurules, veicot pāreju uz rūpnieciski izolētu divcauruļu siltumapgādes sistēmu, bet patlaban Mehanizatoru masīva daudzdzīvokļu mājās tiek veikta automātisko siltummezglu uzstādīšana. Automātiskais siltummezgls tiks uzstādīts arī pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, šim mērķim Preiļu novada dome šī gada 26. oktobra sēdē piešķīra līdzekļus 6466,00 Ls apmērā.


Pāreja no četrcauruļu uz divcauruļu siltumapgādes sistēmu pakāpeniski tiek veikta arī citās Latvijas pilsētās. Vienlaicīgi tiek mainīti arī siltummezgli, kuri vairs neatbilst tehniskajām prasībām, bet siltummezgli no jauna tiek uzstādīti vietās, kur funkcionējot iepriekšējai – četrcauruļu siltumapgādes sistēmai – tie nebija nepieciešami, tādējādi, iztrūkstot iespējai automātiski regulēt temperatūru iekštelpās, daudz siltumenerģijas tika patērēts neracionāli. Avārijas gadījumos veco siltumtrašu posmos radās milzīgas ūdens noplūdes, radot zaudējumus gan siltumenerģijas ražotājam, gan gala patērētājiem.


Mehanizatoru masīvs ir viens no pēdējiem Preiļos, kur daudzdzīvokļu mājās automātiskie siltummezgli vēl nebija uzstādīti. Uzstādīt siltummezglus, pārejot uz divcauruļu siltumapgādes sistēmu, tiek plānots arī siera rūpnīcas mikrorajonā. Citur pilsētā siltumapgādes modernizācija jau paveikta. 


Uzstādot rūpnieciski izolētas caurules un pārejot uz divcauruļu siltumapgādes sistēmu, ēkām samazināsies siltuma zudumi kopējā siltumsistēmā, siltumpadeves temperatūru varēs regulēt automātiski, būs iespējams regulēt apkures un karstā ūdens piegādes režīmu noteiktam laika periodam. Tā kā uzstādāmais siltummezgls ir mājai piederošs tehniskais mezgls, tā uzstādīšanas izmaksas tiek attiecinātas uz mājas kopējām apsaimniekošanas izmaksām, un tā uzstādīšana ir saskaņota ar iedzīvotājiem un potenciālajiem siltumenerģijas patērētājiem. Jāatzīmē, ka divcauruļu siltumapgādes sistēmas specifika nosaka, ka tikai atsevišķās ēkās uzstādīti siltummezgli nespēj vienlīdz efektīvi nodrošināt karstā ūdens padevi, tādēļ tie obligāti uzstādāmi visās masīva ēkās. Ēkā, kurā nav uzstādīts automātiskais siltummezgls, karstā ūdens padeve nebūs iespējama.


Daudzdzīvokļu nami Pils ielā 8a un Mehanizatoru ielā 7 ir vieni no pirmajiem, kuros automātiskie siltummezgli jau uzstādīti. Sakām paldies iedzīvotājiem par sapratni un iecietību remontdarbu laikā! Īslaicīgas neērtības atsver gala ieguvumu – sakārtotu mājas iekšējo infrastruktūru.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 02.11.2011.