Preiļu novada dome izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma – zemes gabala 13,5 ha platībā

15.11.2011.

Preiļu novada dome izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma- zemes gabala 13,5 ha platībā ar kadastra Nr. 7658 003 0138 Preiļu pagasts, Preiļu novads, nomas tiesības. Izsoles objekts tiek nodots nomā ar mērķi – lauksaimnieciskā darbība.


Izsoles reģistrācijas maksa Ls 5,00. Nodrošinājuma nauda – Ls 4,00


Izsoles sākuma cena Ls 40,00. Izsoles solis Ls 4,00.


Nomas tiesību izsole notiks 2011.gada 15.novembrī plkst. 13.00 Preiļu novada domes telpās Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Preiļu novada domes mājas lapā līdz 2011.gada 15.novembrim plkst.12.00, Preiļu novada domē Raiņa bulvārī – 19, Preiļos (1.stāvā, kancelejā, 5.kabinets) darbdienās no pulksten 8:00 līdz 17:00 .


Pieteikums par piedalīšanos izsolē kopā ar norādītajiem dokumentiem iesniedzams Preiļu novada domē Raiņa bulvārī – 19, Preiļos (1.stāvā, kancelejā, 5.kabinets) no sludinājuma publicēšanas dienas mājas lapā www.preili.lv līdz 2011.gada 15.novembrim plkst.12.00.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328, 28367578


 

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2011.