Preiļu novada dome izsola atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma – `Šusta ezers` Aizkalnes pagasts, Preiļu novads

20.12.2011.

Preiļu novada dome izsola atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma- „Šusta ezers” Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, kadastra Nr.7644 001 0273 un zemes gabala kadastra Nr. 7644 001 0268 nomas tiesības . Izsoles objekts tiek nodots nomā ar komercdarbības mērķi – sapropeļa ieguve.


Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 10.00. Nodrošinājuma nauda Ls 5,00.


Izsoles sākuma cena Ls 50,00. Izsoles solis Ls 5,00.


Izsole notiks 2011. gada 20. decembrī plkst.13.00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz izsoles objektu, darbdienās no pulksten 8:00 līdz 17:00 Preiļu novada domes kancelejā (1. stāva 5. kabinetā) Raiņa bulvārī – 19, Preiļos.


Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 20.12.2011. plkst.11.00 Preiļu novada domes kancelejā (1.stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328, 28367578


 

Pēdējās izmaiņas: 20.12.2011.