Pozitīvā pieredze Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā

18.10.2011.

18. oktobrī Preiļu 1. pamatskolas valodu skolotāji viesojās pieredzes apmaiņā Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā.


Skolas direktore V. Šidlovska sirsnīgi sagaidīja ciemiņus. Ieejot skolā, uz sienas ieraudzījām uzrakstu: „Skola – mūsu mājas”. Šie vārdi atbilst patiesībai, jo katrs stūrītis skolā ir lietderīgi izmantots – koridoros redzamas skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju fotogrāfijas, skolēnu zīmējumi, bet visvairāk acis priecēja visdažādāko formu un krāsu telpaugi.


Ciemiņiem bija iespēja vērot arī mācību stundas: poļu valodu 2. klasē, angļu valodu 9. klasē un latviešu valodu 3. klasē. Skolotāji, variējot dažādas mācību metodes un paņēmienus, skolēnos izraisa interesi par attiecīgo mācību priekšmetu.


Mūs aizkustināja tas, ka ģimnāzijas direktore, rādot ciemiņiem mācību kabinetus un satiekot koridorā kādu skolēnu, paspēja ar viņu pārmīt labu vārdu, kādam aizrādīja, lai neskrien,  to pasakot ar lielu mīlestību.


Šajā sadarbības pasākumā ne tikai guvām pozitīvus iespaidus, bet arī jaunas idejas savam darbam. Nav nozīmes skolas nosaukumam un tam, cik lielā mērā tiek piesaistīti sponsori, mūsu skolotāju ikdienā ir svarīgi būt savā vietā.

Mārīte Šķestere,
Preiļu 1. pamatskolas skolotāja


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.