Latgalē jaunieši vēlas operatīvāku informācijas apmaiņu ar savām pašvaldībām

01.11.2011.

„Mums ir svarīgi, ka jaunieši ir gatavi saistīt savu dzīvi ar dzimto novadu vai pilsētu un vēlas ieguldīt savas zināšanas, idejas un entuziasmu teritorijas un ikdienas procesu attīstībā. Tas ir būtisks priekšnosacījums ne tikai pašu jauno cilvēku, bet arī citu pilsētas, novada vai reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vēl vairāk – tas, ka jaunieši saglabā savas saites ar dzimto vietu, iesaistās savas dzīves vietas labiekārtošanā, kultūras daudzveidošanā, izglītības un izziņas procesos, kā arī viedokļu un vērtību izplatīšanā, ir svarīgi visas Latvijas attīstības kontekstā. Jaunieši Latgalē, diskutējot un uzstājoties Latgales izaugsmes forumā, apliecinājuši, ka vēlas un var iesaistīties. Protams, te nozīmīgs aspekts ir tas, vai un kā šo jauno cilvēku idejas un iedvesma nonāk pašvaldībās, kuras to iekļautu attīstības plānos un ņemt vērā reālos projektos,” stāsta Ilona Raugze, VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotā Latgales reģiona izaugsmes foruma „Tavā varā!” pirmās – t.s. Jauniešu dienas diskusijas, kas šodien notika Daugavpils universitātē.


Viens no būtiskiem secinājumiem pēc sarunām Jauniešu dienā ir tas, ka jaunatnes lietu speciālista postenis ir ļoti nepieciešams ikvienā pašvaldībā, un šī speciālista viens no svarīgākajiem uzdevumiem – nodrošināt informācijas apmaiņu un iespēju dalīties pieredzē un idejās. Savukārt jaunieši pauda arī viedokli, ka, ja pašvaldībām būtu iespēja informēt iedzīvotājus par notikumiem novadā vai pilsētā, izmantojot arī mūsdienu operatīvos medijus – piemēram, sociālos tīklus Twitter.com vai Draugiem.lv, viņi plašāk un ātrāk uzzinātu par pasākumiem vai kādām arī jauniešiem interesantām sanāksmēm, kur paust savu viedokli un idejas un kurās viņi labprāt piedalītos.


Pirmajā Latgales izaugsmes foruma dienā jauniešus uzrunāja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Rēzeknes nodaļas lauku attīstības speciālists Artūrs Šķesters, kurš pastāstīja par LLKC aptauju, kas tika veikta, lai noskaidrotu jauniešu attieksmi pret laukiem un to attīstību un gūtu ieskatu galvenajās problēmās un priekšrocībās attiecībā uz jaunu cilvēku iesaistīšanu lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē. Sociālo tīklu un mediju eksperts Andrejs Veitners, informēja foruma dalībniekus par sociālo tīklu iespējām, realizējot kopīgus projektus un veidojot interešu vai profesionālās grupas, ierosinot diskusiju par to, cik svarīgi ir būt iesaistītam kādā no sociālajiem tīkliem.


Jauniešu dienā foruma ietvaros tika sniegts ieskats arī jauniešu iniciatīvas „Ideju akadēmijas” tapšanā un norisē, kas kļuvusi par vietu visdažādākajiem priekšlikumiem oriģināliem projektiem un gan biznesa, gan sadzīves, gan jebkurām citām idejām. Savukārt biedrības „Zinis” pārstāves, sertificētas Nākotnes pilsētas spēles vadītājas Vitas Brakovskas prezentācijā klātesošie tika iepazīstināti ar šīs lietišķās spēles būtību kā vietējās plānošanas metodi, kas ir iespēja aktīvi līdzdarboties un sniegt savu ieguldījumu novada attīstības plānošanā.


Diskusijā demonstrētās prezentācijas ikvienam interesentam ir pieejamas Reģionu izaugsmes forumu mājas lapā www.tavavara.lv.


Latgales izaugsmes foruma „Tavā varā!” Jauniešu dienā savu redzējumu par novada stiprajām pusēm, par jauniešu sadarbību ar pašvaldībām un kopīgi realizētiem projektiem stāstīja Aglonas novada vidusskolas skolēni, Krāslavas novada vidusskolas skolēni un Daugavpils Universitātes (DU) studenti. Diskusijā par šiem tematiem iesaistījās arī Krāslavas, Līvānu un Ludzas novadu jaunatnes lietu speciālisti, dažādu jauniešu biedrību pārstāvji, vidusskolēni no Ilūkstes, Aglonas, Viļāniem u.c, kā arī Ludzas, Ilūkstes, Viļānu, Daugavpils, Preiļu, Aglonas, Krāslavas novadu pašvaldību pārstāvji.


Auditorijas balsojumā par labāko jauniešu prezentāciju tika atzīts DU Studentu padomes stāsts par jauniešu iespējām izpaustiem Daugavpils reģionā un viņu redzējums par jauniešu un pašvaldības sadarbību Latgalē. Viņi savu stāstījumu prezentēs arī reģiona pašvaldību un VARAM vadības pārstāvjiem Latgales izaugsmes foruma Noslēguma diskusijā piektdien, 4. novembrī Daugavpils pilsētas domē.


Latgales izaugsmes forums „Tavā varā!” turpināsies rītdien, 2. novembrī ar pašvaldību un uzņēmēju diskusiju Rēzeknē, bet trešdien, 3. novembrī diskusija reģiona pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem un nozaru politikas veidošanā atbildīgajiem ministriju speciālistiem notiks Līvānos, un tur tiks spriests par pašvaldību savstarpējo sadarbību, par pašvaldību un valsts iestāžu kopīgu darbu un turpmākajiem uzdevumiem novadu un pilsētu attīstības plānu izveidē.


Papildinformācija:
Ervīns Grandavs
VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67770433
E-pasts:
ervins.grandavs@tavavara.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.