SIA `FIRMA JATA` turpina attīstīties un piesaista ES fondu līdzekļus

01.11.2011.


SIA „FIRMA JATA” noslēdzies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstītais projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA’’FIRMA JATA’’ ražošanas ēkā Aglonas ielā 61, Preiļos”. Projekta noslēgumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, projekta arhitekti Dace un Guntis Gradovski, būvuzņēmēja  – SIA „Preiļu celtnieks” – pārstāvis Egīls Stikāns, SIA „Instell” pārstāvis Jurijs Krupins, Vides Ministrijas Vides investīciju fonda pārstāve Vita Brovkina. Renovētās telpas iesvētīja Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš.


SIA „FIRMA JATA” valdes loceklis Vilhelms Veleckis ar gandarījumu atzīmēja, ka ikviens no strādājošajiem pēc renovācijas darbu pabeigšanas cehā jūt, ka arī bez apkures cehā ir silti, tātad projekta mērķis – ražošanas ēkas siltināšana – ir attaisnojies. Vilhelms Veleckis pateicās visiem, kuri palīdzēja projekta īstenošanā. Preiļu cehs ir pirmais no visām uzņēmuma filiālēm, kur ražošanas ēkās ir realizēts energoefektivitātes un siltināšanas projekts. KPFI finansēja 30% no attiecināmajām izmaksām, bet, kā atzina uzņēmuma valdes loceklis, arī tāds atbalsts ir vērā ņemams.


Aldis Adamovičs apsveica uzņēmuma vadību un darbiniekus ar veiksmīgu darbību, jo „FIRMA JATA” starp Preiļu novada uzņēmumiem ir ceturtais lielākais nodokļu maksātājs budžetā. Projekta arhitekti Dace un Guntis atzina, ka viņu pieredzē projekts Preiļos bija pirmais Latgales reģionā, tāpēc vislielākais gandarījums abiem bija pozitīvās emocijas, kas tika iegūtas šeit – uzņēmumā, kontaktējoties ar tā vadību un darbiniekiem.


Vita Brovkina sveica kolektīvu ar veiksmīgi realizētu projektu un atzīmēja, ka darbi ir izpildīti ļoti kvalitatīvi, Egīls Stikāns un Jurijs Krupins pateicās par izdevušos sadarbību un izteica cerību veikt būvdarbus arī turpmāk, kad tiks realizēti jauni projekti uzņēmumā.


Uzņēmuma ražošanas ēka ir nodota ekspluatācijā 1955. gadā. Tā ir būvēta pēc tā laika tehniskajām normām un neatbilst šodienas siltumnoturības normatīvajām  prasībām. Tādēļ SIA’’FIRMA JATA’’ veica pasākumus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un elektroenerģijas patēriņa samazināšanā. Ēkā veikta cokola, ārsienu un bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, apkures un elektroinstalācijas renovācija un tehnoloģisko iekārtu modernizēšana, izmantojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējumu un panākot ēkas tehniskā stāvokļa un vizuālā izskata uzlabošanu, vides un sadzīves kvalitātes paaugstināšanos.


Realizētais projekts SIA „FIRMA JATA” jau ir trešais pēc kārtas. Pirmajam Preiļu cehā īstenotajam un Maltas šūšanas cehā realizētajam projektam atbalsts tika piesaistīts no Eiropas Sociālā fonda. Uzņēmuma vadība ir enerģiska, pozitīvi raugās attīstības virzienā un arī turpmāk meklēs iespējas attīstībai un ražošanas modernizācijai. 


“FIRMA JATA” valdes locekle Janīna Vilcāne pastāstīja, ka uzņēmuma šuj darba apģērbus Skandināvijas valstīm – Norvēģijai, Somijai un Zviedrijai, sākusies sadarbība arī ar Krieviju. Uzņēmumā strādā 120 darbinieku vairākās filiālēs – Preiļos, Rēzeknē, Maltā un Līvānos. Kadru mainība ir ļoti minimāla, kas labvēlīgi ietekmē darba procesu. Preiļu cehā strādā 50 darbinieki. Vairākas šuvējas „Firmā Jata” ir ar lielu pieredzi, strādā jau no pašiem sākumiem, darba iemaņas ir apgūtas pilnībā.


Šuvēju ceha meistare Rita Gribuste uzņēmumā strādā jau deviņus gadus, vispirms iepazīstot arī šuvējas darbu. Tagad atbildība ir lielāka, jo pašai jāsaplāno un jāsadala darbi šuvējām, lai gala rezultāts būtu pozitīvs. Ritai darbs patīk, agrāk paticis arī pašai šūt, bet tagad tas ir vaļasprieks brīvajā laikā. Janīna Rubane strādā šūšanas cehā par kontrolieri, viņai uzticēts pārbaudīt gatavo produkciju ne tikai Preiļos, bet arī Līvānos un Maltā.


Janīna Vilcāne pastāstīja, ka uzņēmums attīstās apdomīgi, skaitot naudu un cenšas dzīvot bez parādiem. Lai būtu saprašanās darba organizēšanas procesā, ļoti svarīga lieta ir uzticēšanās, it sevišķi vadības līmenī, un, ja tā ir, galarezultāts vienmēr būs pozitīvs.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.