Atkritumu šķirošana – pareiza un atbildīga rīcība

25.10.2011.

Šī gada augustā valdība apstiprināja noteikumus par atkritumu dalītu savākšanu un šķirošanu. Tie paredz, ka pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju savās teritorijās līdz 2014. gadam būs jānodrošina sadzīves atkritumu šķirošana. Noteikumos paredzēts, ka līdz 2020. gadam atkārtotai izmantošanai būs jāsagatavo un jāpārstrādā 50% no visiem atkritumiem. Pagaidām atkritumu šķirošana ir brīvprātīga norise, taču tuvākajos gados atkritumi būs jāšķiro visām mājsaimniecībām.


Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sadārdzinās
Preiļos maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido atkritumu izvešanas izmaksas. Preiļu novada sadzīves atkritumi tiek nogādāti uz Dienvidlatgales atkritumu poligonu Demenē, ik mēnesi veicot 12–15 reisus, turp un atpakaļ mērojot vairāk nekā 160 km. Par poligonā nodotajiem atkritumiem SIA „Preiļu saimnieks” maksā dabas resursu nodokli un deponēšanas maksu – 15,65 Ls (bez PVN) par katru tonnu. No nākamā gada palielināsies dabas resursu nodoklis, tas nozīmē, ka atkritumu apsaimniekošanas izmaksas uzņēmumam nākamgad pieaugs. Uz poligonu aizvestie atkritumi nogulst zemē un vairāk nav izmantojami, turklāt nešķirotu atkritumu izvešana izmaksā dārgāk nekā šķirotu frakciju izvešana.


Atkritumu šķirošana ir videi draudzīga rīcība
Šķirojot atkritumus, mēs samazinām kopējo poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu. Šķirošana ir veids, kā ietaupīt dabas resursus. No izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus. Piemēram, plastmasas atkritumi dabā nenoārdās, bet otrreiz pārstrādāti un atgriezti ekonomiskajā apritē tie ļauj ietaupīt dabas resursus un samazinās kaitējums, kas tiek nodarīts dabai. Papīra otrreizēja pārstrāde ne tikai ļauj samazināt izcirsto mežu platības, bet arī ietaupa enerģiju un samazina kaitīgo izmešu daudzumu, kas gaisā un ūdenī nonāk celulozes pirmreizējā vārīšanas procesā. Arī pārstrādei nodotais stikls kūst pie zemākas temperatūras nekā nepieciešams tā pirmreizējai apstrādei, un to iespējams pārstrādāt neierobežoti daudz reižu, stikla īpašības un kvalitāte no tā nemazinās.


Preiļu iedzīvotāji izvēlas rīkoties videi draudzīgi un šķiro atkritumus
Daudzi Preiļu iedzīvotāji izrāda aktīvu interesi par to, kā efektīvāk pasargāt apkārtējo vidi no piesārņošanas, izvēlas veselīgāku dzīvesveidu un rūpīgi raugās, kādus atkritumus var izmantot otrreizējai pārstrādei.


Siera rūpnīcas masīva iedzīvotājs Leonards Bulmeisters ir pensionārs. Atkritumus viņš sācis šķirot vairāk nekā pirms gada. Argumentus, kāpēc atkritumu šķirošana ir svarīga, viņš izlasījis presē. Ja atkritumu šķirošana ir sabiedrībai vajadzīga rīcība, tad kāpēc to nedarīt, jo nekas sarežģīts tas arī nav. Piemēram, PET pudeles tiek izskalotas un iemestas nevis kopējā atkritumu spainī, bet gan atliktas atsevišķi, lai saplacinātas tās vēlāk izmestu konteineros ar dzeltenajiem vākiem. Bulmeistera kungs vērtē, ka derīgas ir norādes „Stikls” un „Plastmasa” uz atkritumu konteineriem, pēc tām viegli atrast, kādiem atkritumiem kurš konteiners paredzēts.


Ikdienā ērtāk ir šķirot atkritumus nevis nešķirot, ir pārliecinājies Liepu ielas masīva iedzīvotājs Arnis Ratenieks. PET pudeles un stikla burkas atkritumu urnā virtuvē aizņem daudz vietas, tādēļ tās tiek izskalotas un atliktas malā, lai vēlāk atsevišķi izmestu attiecīgajā šķirošanas konteinerā. Ideālā variantā vajadzētu ierīkot katram atkritumu veidam savu spaini, taču dzīvoklī tam nav tik daudz vietas. A. Ratenieks novērojis, ka daudzi atkritumus šķiro īpaši nepievēršot uzmanību tam, vai dara to pareizi vai nē. Ja uz konteinera ar zilo vāku ir rakstīts „stikls” – tātad tajā metams pilnīgi viss, kam vien kāds sakars ar stiklu. Taču tā nav – stiklam paredzētajos konteineros drīkst mest vienīgi tīras stikla pudeles un burkas. A. Ratenieks pozitīvi vērtē to, ka Preiļu iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja šķirot atkritumus, dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumi izvietoti pie daudzdzīvokļu mājām, tie ir ērti pieejami.


A. Ratenieks uzskata, ka par videi draudzīga dzīvesveida nozīmi vajadzētu runāt biežāk. Darba pienākumus veicot, mežos redzētas daudzas atkritumu izgāztuves, viņaprāt, sodi par mēslošanu dabā ir pārāk mazi, un atbildīgās iestādes vainīgos soda pārāk reti. Arī lauku iedzīvotājiem būtu jānodrošina iespēja atbrīvoties no sadzīves atkritumiem videi draudzīgā veidā. Mums ikvienam ir jādomā par to, lai arī nākamajām paaudzēm būtu iespēja bez bažām peldēties tīrā ezerā un uzturā lietot nepiesārņotu ūdeni.


Ja ir sakrājies lielāks daudzums makulatūras, kartona, plastmasas (PET pudeles, plēves iepakojums, polietilēna maisiņi), stikla vai elektropreču, to var nodot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4. Ja nepieciešams, iespējams pieteikt SIA „Preiļu saimnieks” transportu. Firmas un veikalus aicinām slēgt līgumus par papīra un kartona nodošanu. Lai saņemtu sīkāku informāciju, zvaniet SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.