Iedzīvotājus aicina piedalīties Latgales izaugsmes forumā `Tavā varā!`

25.10.2011.

Ar diskusiju Latgales reģiona vidusskolēniem, studentiem, jauniešu organizācijām un novadu pašvaldību pārstāvjiem 1. novembrī Daugavpilī sāksies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētais Latgales izaugsmes forums „Tavā varā!”.


Kopumā četrās Latgales izaugsmes foruma diskusijās no 1. līdz 4. novembrim Daugavpilī, Rēzeknē un Līvānos un lietišķajā spēlē – Nākotnes pilsētas spēlē Rugāju novadā (2. un 3. novembrī) tiks risināti jautājumi, kas saistīti ar reģiona pilsētu un novadu attīstības iespējām un plāniem tuvākajiem gadiem.


VARAM aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties visās forumu diskusijās. Īpaši aicināti uzņēmēji, profesionālo nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvji, pašvaldību speciālisti un deputāti, reģionālo augstskolu studenti un pasniedzēji, vidusskolēni, valsts institūciju darbinieki, plašsaziņas līdzekļi u.c.


„Mums ir ļoti svarīgi diskusijās iesaistīt pēc iespējas plašāku iedzīvotāju daļu,” Reģionu izaugsmes forumu mērķi skaidro VARAM valsts sekretāra vietniece Laimdota Straujuma, „tāpēc esam izveidojuši, mūsuprāt, ļoti plašu un pārdomātu diskusiju programmu. Galvenais diskusiju cikla uzdevums ir uzklausīt sabiedrību, kopīgi ar vietējo varu izstrādāt vienotu un nākotnē vērstu katra novada attīstības redzējumu, kā arī nodrošināt, lai gan pašvaldībās, gan iedzīvotāju vidū ir skaidrība par to, kā virzīties uz priekšu, kā savstarpēji sadarboties, kā nodrošināt valsts un Eiropas Savienības atbalstu. Un galu galā – mērķis ir veicināt visu iedzīvotāju interesi par sava novada attīstību. Ja cilvēki redzēs, ka viņu domas tiek uzklausītas, ka viņu idejas ņemtas vērā, tad, esmu pārliecināta, rezultāti neizpaliks,” norāda Laimdota Straujuma.


Reģistrēties dalībai Latgales izaugsmes foruma diskusijās, kā arī iegūt plašāku informāciju par forumu norisi, diskusiju darba kārtībām, paredzētajām prezentācijām un lektoriem iespējams mājas lapā www.tavavara.lv. Dalība forumos ir bezmaksas.


Katrā reģionā – Zemgalē, Latgalē, Vidzemē, Vidzemē un Rīgas reģionā – izaugsmes foruma ietvaros notiks četras diskusijas. T.s. Jauniešu dienā paredzēta diskusija par jauniešu, studentu, vietējo jauniešu organizāciju un formālo un neformālo apvienību sadarbības iespējas ar pilsētu un novadu pašvaldībām. Reģiona skolu un augstskolas pārstāvji prezentēs savu redzējumu par pilsētas vai novada un visa reģiona nākotnes attīstību un dalīsies idejās par jauniešu iespējām aktīvi iesaistīties attīstībā. Latgalē Jauniešu dienas diskusija notiks Daugavpils universitātē (Parādes ielā 1) 1. novembrī no plkst. 10:00.


Otrajā – Uzņēmēju dienā tiks apspriesti Eiropas Savienības (ES) fondu 2007. – 2013. gadam apguves rezultāti un nepieciešamie uzlabojumi ES fondu apguves plānošanā uzņēmējdarbības attīstībai reģionos, īpaša nodokļu režīma ieviešanas nepieciešamība atsevišķās teritorijās, pašvaldību un uzņēmēju sadarbības iespējas un priekšnosacījumi, tiks prezentēti labās prakses piemēri uzņēmēju un pašvaldību sadarbībā. Latgales reģionā diskusija notiks Rēzeknes augstskolā (Atbrīvošanas alejā 90) 2. novembrī no plkst. 10:00.


Trešajā – Ministriju dienā plānota diskusija pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem un nozaru politikas veidošanā atbildīgajiem ministriju speciālistiem par jaunu investīciju plānošanas sistēmu pašvaldībām un nozaru politiku vadlīnijām pašvaldību attīstības programmu izstrādei. Latgalē diskusija notiks Līvānu novada kultūras centrā (Rīgas ielā 105) 3. novembrī plkst.10:00.


Latgales reģiona izaugsmes forums noslēgsies ar Centrālo diskusiju 4. novembrī plkst. 10:00 – 14:45 Daugavpils pilsētas domē (Kr. Valdemāra ielā 1), un tajā piedalīsies VARAM vadība, pašvaldību vadītāji un vadošie speciālisti, lai diskutētu par jaunu investīciju plānošanas sistēmu, pašvaldību atbalsta kvotēšanas principiem un pašvaldību savstarpējo sadarbību.


Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus dalībai Latgales izaugsmes forumā lūdzam pieteikties pa tālruni 67289073 (Latgales izaugsmes foruma koordinatore Liene Krīvena) vai e-pastu forumi@tavavara.lv līdz šā gada 28. oktobrim.


Papildinformācija:
Ervīns Grandavs
VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 67770433
E-pasts:
ervins.grandavs@tavavara.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.