LDDK: reformām uzņēmējdarbības vides uzlabošanā jāturpinās

24.10.2011.

Pagājušajā nedēļā vairākkārt plašsaziņas līdzekļos izskanēja ziņa par Latvijas augsto pozīciju Pasaules Bankas uzņēmējdarbības vides pētījumā „Doing Business 2012” – tajā mūsu valsts ieņem 21.vietu 183 valstu vidū. Latvija tiek ierindota arī to piecu valstu vidū, kuru veiktās reformas bijušas visefektīvākās, un tiek uzsvērts arī tas, ka Latvija šajā pētījumā apsteidz savas kaimiņvalstis – Lietuvu un Igauniju.


LDDK norāda – lai gan šie rādītāji kopumā vērtējami kā ļoti augsti, tomēr Latvijā īstenotās reformas uzņēmējdarbības vidē un esošā situācijā nav uzskatāmas par pabeigtām un ar neapšaubāmi pozitīviem rezultātiem visās jomās.


Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Sasniegtais rādītājs ir atzīstams un liecina par to, ka Latvija var izvirzīt un sasniegt arī ambiciozākus plānus attiecībā uz labāko biznesa klimatu ES. Šis ir arī apliecinājums tam, ka darba devēju sniegtie priekšlikumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai nes reālu labumu tautsaimniecībai un tās konkurētspējai, jo starptautiski reitingi un mūsu pozīcija tajos ir būtiska, lai ārvalstu investori varētu novērtēt mūsu ekonomiku un konkurētspēju, salīdzinot ar citām valstīm. Turpinot uzklausīt darba devējus un īstenot to iesniegtos priekšlikumus, kopīgi varam sasniegt attīstīto ES valstu līmeni – tādu kā Šveicē, Beļģijā, Austrijā un Luksemburgā.”


LDDK tautsaimniecības eksperte Inese Olafsone norāda, ka kopumā reitingi palīdz valstij identificēt konkrētus problēmjautājumus, tomēr nav ieteicams pakārtot visas atbildīgo iestāžu darbības tikai konkrētu reitingu rādītāju procentpunktu sasniegšanai. Domājot par valsts konkurētspēju, jāskatās plašāk – kādas reformas vai stimulus valsts nodrošina, lai veicinātu nodarbinātību, darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanos, politisko stabilitāti u.c. Uzņēmējdarbības vides uzlabojumi iet roku rokā ar labklājības celšanos.


Kā redzams pētījumā, visbūtiskāk Latvijas pozīciju „Doing Business” reitingā uzlabojušas šādas reformas: pieņemtais jaunais Maksātnespējas likums (patlaban Tieslietu ministrija strādā pie jaunā likuma grozījumiem), uzlabojusies piekļuve elektroapgādes tīkliem (tomēr tās izmaksas ir lielas), kā arī samazinājies procedūru un dienu skaits un izmaksas, kas nepieciešamas, reģistrējot īpašumu.


Lai pēc būtības izvērtētu Latvijas uzņēmējdarbības vides situāciju un lai arī citas valstis Latviju atzītu par uzņēmējiem draudzīgu valsti, jāvērtē situācija kopumā, koncentrējot galveno uzmanību uz prioritātēm. Ja esam pateikuši, ka mums ļoti nepieciešamas ārējās tiešās investīcijas, tad investoru aizsardzība ir viens no būtiskākajiem jautājums, tāpat investorus atbaidīt var piekļuves izmaksas elektroapgādes tīkliem. Ja pašlaik viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir palielināt budžeta ieņēmumus, tad steidzami nepieciešamas reformas nodokļu administrēšanas jomā. Attiecībā uz investoru aizsardzību un nodokļu nomaksu Latvijā kopš „Doing Business 2009” pētījuma publicēšanas nav veiktas nekādas reformas, lai šos rādītājus uzlabotu, – tas ir vērtējams kā negatīvs signāls potenciālajiem investoriem.


Piemēram, Latvijā saistībā ar nodokļu administrēšanu uzņēmumam jāpatērē vidēji 290 dienas gadā, kamēr Luksemburgā, kas ir līdere šajā jomā, tās ir tikai 59 dienas.


Pētījumā iekļautie indikatori atspoguļo salīdzinoši specifiskus uzņēmējdarbības veikšanas piemērus, aplūkojot vietējo uzņēmumu ar konkrētiem kritērijiem, kas darbojas lielākajā pilsētā. Pētījuma indikatori nemēra visus uzņēmējdarbības vides aspektus, kas ietekmē valsts konkurētspēju. Turklāt valsts pozīcija šajā reitingā atkarīga arī no izmaiņām un veiktajām reformām citās valstīs.


LDDK uzskata, ka turpmākajā darbā pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas būtu jākoncentrējas uz tām problēmjomām, kas tiešam ir vitāli svarīgas uzņēmējdarbībai Latvijā, – ne tik daudz konkrētas vietas iegūšanai šajā reitingā.


Pētījums: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/latvia


Kontaktpersona:
Agnese Alksne, LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikācijas eksperte
Tālr.: 7325169 vai 29443666 e-pasts:
agnese@lddk.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.