Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam `Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem`

24.10.2011.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem nr.773 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem””.


Projektu iesniegumu pieņemšana 2.kārtai notiks no 2011.gada 21.novembra līdz 21.decembrim ar kopējo publisko finansējumu LVL  4 596 798 (četri miljoni pieci simti deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi lati) apmērā LAD Ziemeļaustrumu, Austrumlatgales un Dienvidlatgales reģionālo pārvalžu teritorijā.


Projekta iesnieguma saskaņošanas ar konsultantu beigu termiņš ir 2011.gada 5.decembris.


Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684).


 

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2011.