Sāksies projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam `Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai`

24.10.2011.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem nr.772 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai””.


Projektu iesniegumu pieņemšana 4.kārtai notiks no 2011.gada 21.novembra līdz 21.decembrim ar kopējo publisko finansējumu LVL 2 534 533 (divi miljoni pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs latu) apmērā LAD Ziemeļaustrumu, Austrumlatgales un Dienvidlatgales reģionālo pārvalžu teritorijā.


Projekta iesnieguma saskaņošanas ar konsultantu beigu termiņš ir 2011.gada 5.decembris.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684).


 

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2011.