Preiļu novada dome veic iepirkumu – `Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra vajadzībām`

20.10.2011.

Preiļu novada dome veic iepirkumu – „Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra vajadzībām”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra vajadzībām”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra vajadzībām”, identifikācijas nr. PND 2011/18M ESF, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālas rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” ietvaros.


4. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (PDF)
Pielikumi (ZIP)


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 31.oktobra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


6. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


7. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Anita Gāga, tālr. 65320123, 20270805, e-pasts:
anita.gaga@preili.lv;
– par iepirkuma dokumentāciju – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, fakss 65307323, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.