Lauku atbalsta dienests informē par platību maksājumiem novembrī un decembrī

19.10.2011.

Lauku atbalsta dienests (LAD) šī gada novembrī uzsāks platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.


Vienotā platību maksājuma (VPM) provizoriskā likme 2011.gadā ir 53.50 LVL/ha. No 1.novembra  sāks izmaksāt VPM avansu līdz 50%.


Pasākumā „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” (MLA) noteiktas šādas atbalsta likmes: LVL 17.73 par MLA 1.kategorijas 1 hektāru, LVL 28.37 par MLA 2.kategorijas 1 hektāru un LVL 41.14 par MLA 3.kategorijas 1 hektāru.  Novembrī sāks maksāt MLA avansu līdz 50%.


Decembrī tiks maksāts avanss līdz 50% bioloģiskās lauksaimniecības attīstības atbalstam, kura likmes atkarībā no kultūras ir robežās no 76.60 LVL/ha līdz 297.20 LVL/ha.


Decembrī tiks uzsākta arī 90% avansa izmaksa Īpašajam atbalstam par pienu. Atbalsta likme ir LVL 8.51 par tonnu piena, ja lauksaimnieks 2010./2011. kvotas gadā ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena. LVL 7.66 par tonnu piena izmaksās, ja lauksaimnieks ir realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80 tonnām.


Atlikušās atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu (PVTM) summas 30% apmērā lauksaimniekiem pārskaitīs decembrī. Tiks izmaksāti atdalītie PVTM par laukaugu platībām (ALA), atdalītie PVTM par platībām (APL), atdalītie PVTM par liellopiem (ALM) un atdalītie PVTM par pienu (APKV).


Agrovides un ražošanas maksājumu daļa
Tālrunis: 67027880
Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027684, 67027803


 

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2011.