Pēc pieredzes uz Daugavpils Sociālo lietu pārvaldi un tās struktūrvienībām

12.10.2011.

Informatīvs un iespaidiem bagāts izvērtās Preiļu novada Sociālā dienesta un Krīzes centra darbinieku pieredzes brauciens uz Daugavpili 12. oktobrī, apmeklējot gan Sociālo lietu pārvaldi, kurā guvām vispārēju ieskatu iestādes darba organizācijā un piedāvātajos pakalpojumos, gan piecas tās struktūrvienības: nakts patversme un sociālā patversme, sociālā māja, ģimenes atbalsta centrs/patversme, dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs.


Daugavpils kā Republikas nozīmes pilsēta var lepoties ar daudzpusīgu pakalpojumu klāstu, kur ikviena sociāli mazaizsargātā persona var saņemt savām vajadzībām atbilstošu palīdzību, ko nodrošina aptuveni 200 darbinieki, kuri nodarbināti sociālajā sfērā.


Sociālo lietu pārvaldē racionālai darba organizēšanai nu jau dažus mēnešus tiek izmantota rindu vadības sistēma, kas, pēc mūsu novērojumiem, ir nozīmīgs mehānisms klientu apkalpošanā. Atzinīgi vērtējams arī klientu apkalpošanas un informācijas punkts, kur speciālists – kompetents visos piedāvātajos pakalpojumos, sniedz konsultācijas apmeklētājiem viņus interesējošajos jautājumos. Līdz ar to sociālā darba speciālisti var rūpīgi plānot savu darbu un pieņemt apmeklētājus tikai noteiktajos laikos.


Daudz informācijas ieguvām patversmes apmeklējuma laikā – tikām iepazīstināti ne tikai ar darba organizāciju (no klienta saņemšanas iestādē līdz tā izmitināšanai patversmē), bet arī ar vairākiem patstāvīgo patversmes iemītnieku darbiem, kur no visiem apmeklētākais ir sava veida Grāla kauss, kas piepildot ikvienu vēlēšanos. Jāatzīmē, ka ikvienā apmeklētajā struktūrvienībā varēja vērot, ka tās iemītnieki vai apmeklētāji ir radošas personas, kuri savas idejas prot realizēt kā no koka, tā auduma, diegiem, dabas materiāliem un pat sadzīvē izmantojamām lietām, kas kopumā katrai iestādei rada tās individuālo tēlu.


Daudz jautājumu par darba organizāciju bija ģimenes atbalsta centrā/ patversmē, kas pēc savas būtības darbojas kā krīzes centrs – dažas idejas varētu tikt realizētas arī jaunizveidotajā krīzes centrā Preiļu novadā.


Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes direktore Svetlana Gavrilova, kura minētajā amatā strādā vēl neilgu laiku, bija pateicīga par izrādīto interesi iepazīt viņas vadītās iestādes darbu.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.